Polacy są największą społecznością w Wielkiej Brytanii z obcym paszportem

- Obecnie 521.000 mieszkańców Wielkie Brytanii jest polskiego pochodzenia - podaje brytyjski dziennik ?Guardian? powołując się na najnowsze dane z ONS (Office for National Statistics - odpowiednik naszego GUS). Dla porównania w 2003 roku było nas na Wyspach zaledwie 75.000.

To sprawia, że Polacy są największą społecznością Wielkiej Brytanii z obcym obywatelstwem, i drugą (po Indiach) według kraju urodzenia.

Te dane to część kompleksowego badania rocznego ludności, które daje nam prawdziwy wgląd we współczesną strukturę demograficzną Wielkiej Brytanii.

Wykres opracowany przez "Guardiana" pokazuje strukturę ludności z podziałem na regiony

W zeszłym tygodniu "Guardian" przyglądał się różnym grupom etnicznym w Anglii i Walii, i te dane trochę się różniły. Oczywiście, wszystkie one opierają się informacji o kraju urodzenia i paszporcie jaki każda z badanych osób posiada. Tak więc, choć osoby urodzone w Indiach mogą być bardziej skłonne do posiadania brytyjskiego obywatelstwa, to polska społeczność już o to tak nie zabiega, bo jej członkowie są w Unii Europejskiej.

Polacy największą społecznością na Wyspach od wstąpienia do UE

Dane ONS pokazują również podział społeczności w zależności od miejsca zamieszkania w poszczególnych regionach Wielkiej Brytanii:

- Niemcy są piątą co do wielkości populacją urodzonych w Wielkiej Brytanii - 290.000 osób,

- największy odsetek urodzin w Wielkiej Brytanii zanotowano w Brent - 54,2%,

- rezydenci polskiego pochodzenia są największą lub drugą co do wielkości populacją urodzonych w ośmiu regionach Wielkiej Brytanii, z czego największą w Szkocji i Walii,

- od kiedy Polska i siedem innych krajów Europy środkowej i wschodniej dołączyło do Unii Europejskiej, około 69 procent wszystkich obywateli przybyłych na Wyspy to Polacy,

- Londyn ma 123.000 mieszkańców polskiego pochodzenia, co stanowi 24 procent całkowitej populacji Polaków w Wielkiej Brytanii.

"Guardian" opracowując dane dostarczone przez ONS pod kątem kraju urodzenia a nie obywatelstwa, pokazał prawdziwy obraz społecznej mozaiki jaką jest współczesna Wielka Brytania.

DOSTĘP PREMIUM