Rada Europy: Rasizm i nietolerancja wrastają w Europę

Rasizm zakorzenia się w Europie i jeżeli rządy nie podejmą odpowiednich działań - zadomowi się tutaj na stałe - ostrzega Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji przy Radzie Europy.

Nietolerancja i rasizm, które od zawsze były problemem Starego Kontynentu, coraz bardziej są widoczne w Europie. Przestrzega przed tym w swoim najnowszym raporcie Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI). Negatywne tendencje, zdaniem instytucji, pogłębiają się m.in. przez kryzys ekonomiczny. To on sprzyja ekstremistom i ich retoryce.

ECRI przeprowadziła badania w 47 krajach zrzeszonych w Radzie Europy. Rasizm w nich wyszedł spod strzech i trafił do tzw. mainstreamu i - jak podkreśla Komisja Przeciwko Rasizmowi - nawet czołowi politycy posługują się ksenofobicznym językiem, np. w kwestiach muzułmanów. - Dzisiaj rasizm i nietolerancja nie znajdują się tylko na marginesie społeczeństw - czytamy w raporcie ECRI. Dowodem na to, zdaniem instytucji, jest m.in. sukces wyborczy skrajnej prawicy w wielu krajach w 2010 roku. Komisja podkreśla, że "same środki prawne nie wydają się być wystarczające" w celu przeciwdziałania tendencjom dyskryminacyjnym.

Aby z nimi walczyć, ECRI apeluje do polityków o przestrzeganie zasad, "takich jak zachęcanie do przestrzegania kodeksów etyki parlamentarnej, niedopuszczających rasistowskiego dyskursu politycznego" oraz do dobrowolnego przestrzegania "dobrych praktyk" wśród partii politycznych.

Rządy natomiast powinny dać wyraźny sygnał, że zachowania ksenofobiczne nigdy już nie będą tolerowane. Konieczne jest także edukowanie grup narażonych na dyskryminację w kwestii ich praw, zapewnienie ofiarom skutecznej pomocy w dochodzeniu roszczeń, a także przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów.

Ataki na wielokulturowość mogą prowadzić do podziału społeczeństwa - ostrzega Komisja w raporcie. Państwa powinny więc wprowadzić przepisy antydyskryminacyjne. Proponowane jest także ustanowienie niezależnego organu do zwalczania rasizmu i dyskryminacji ze względu na język, religię, pochodzenie narodowe lub etniczne.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM