PKW: upłynął termin zgłaszania komitetów wyborczych. Jest ich 106

Dziś o godzinie 16.15 upłynął termin składania do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych. Do tego czasu do PKW wpłynęło 106 takich zawiadomień: - Z tego ponad 90 są to zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych dla zgłaszania kandydatów na senatorów. Obecnie trwają ostatnie prace związane z przyjmowaniem tych dokumentów, czyli badaniem ich zgodności z ustawą - mówi sekretarz komisji Kazimierz Czaplicki.

Trzy komitety zostaną wezwane do usunięcia wad, w tym jeden, ponieważ nazwa komitetu wyborczego jest tożsama z nazwą stowarzyszenia które figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to wada, którą komitet będzie musiał usunąć w ciągu pięciu dni. Kolejna wada, to np. błędne wpisanie numeru pesel jednego z założycieli komitetu. Chodzi o Komitet Wyborczy Wyborców Dom Ojczysty i wadę tę komitet będzie musiał usunąć w ciągu pięciu dni

Kolejną ważną datą w kalendarzu wyborczym jest 30 sierpnia: - Każdy komitet wyborczy, którego zawiadomienie zostało przyjęte przez PKW, jeżeli chce uczestniczyć w wyborach musi zgłosić do 30 sierpnia do północy we właściwej okręgowej komisji wyborczej kandydatów na posłów, kandydatów na senatorów lub kandydatów na posłów i senatorów. Jak przypomina Czaplicki - to termin nieprzekraczalny.

Jak wyjaśnił, w świetle stanowiska PKW, lista kandydatów, pod którą zbiera się podpisy, powinna być do wglądu osób, które się pod nią podpisują. Brak nazwisk obok listy nie jest jednak - jak zastrzegł - złamaniem prawa, gdyż przepisy tego nie sankcjonują, lecz złamaniem pewnego dobrego zwyczaju.

- Zbieranie podpisów musi się odbywać w warunkach możliwości udostępnienia wyborcy tej listy. Inaczej byłoby to podpisywanie w ciemno, a tego ustawodawca nie dopuszcza - podsumował.

Szczęśliwy prezes i konfetti, brylujący agent Tomek, piękna brunetka. PiS zaczął kampanię [FOTO]

TOK FM PREMIUM