Program PSL z naciskiem na bezpieczeństwo

Człowiek to wartość nadrzędna, trzeba zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe kraju, a KRUS powinien być utrzymany - czytamy w programie PSL. Jakie jeszcze propozycje mają ludowcy dla naszego państwa?

Program PSL podzielony jest na pięć części: Bezpieczeństwo Społeczne, Bezpieczeństwo Żywnościowe, Bezpieczeństwo Gospodarcze, Bezpieczeństwo Środowiska, Bezpieczeństwo Państwa.

We wstępie PSL podkreśla 116-letnią historię partii i określa się jako "rdzennie polski ruch polityczny". "Naszym celem jest rozwój silnego, niepodległego, demokratycznego i wolnego państwa" - czytamy. Kandydaci PSL mają pamiętać, że "człowiek jest wartością nadrzędną".

"Skrót PSL oznacza także, że to Polska Solidarnych Ludzi" - pisze partia.

Bezpieczeństwo Społeczne

"Dołożymy starań, żeby każdy obywatel naszego kraju miał pracę, uległa wyraźnej poprawie sytuacja materialna polskich rodzin, a emeryci i renciści mieli godne świadczenia" - deklaruje partia.

PSL wyraźnie podkreśla, że chce utrzymać "oddzielny udoskonalony system ubezpieczeń dla rolników" - KRUS. Chce także rozszerzyć ochronę emerytalną przez wprowadzenie emerytury obywatelskiej.

Chce także przywrócić opiekę lekarską i stomatologiczną w szkołach. Autorzy programu kładą nacisk na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z biednych rodzin. Podręczniki i pomoce naukowe w szkołach mają być darmowe.

Bezpieczeństwo Żywnościowe

"Priorytetem dla PSL jest jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego polskiego rolnictwa" - czytamy w programie. PSL obiecuje, że zadba o "bezpieczeństwo żywnościowe kraju" i spożycie zdrowej żywności w szkołach.

Według PSL Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powinna zachować wspólnotowy charakter, a finansowanie z budżetu UE nie powinno być mniejsze niż dotychczas.

"Uprościmy procedury ubiegania się o dopłaty bezpośrednie" - obiecuje PSL. Partia chce także wprowadzić ułatwienia w bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych i udzielić wsparcia kredytowego i podatkowego gospodarstwom inwestującym w rozwój.

Bezpieczeństwo Gospodarcze

Ta część programu to lista wszystkich dobrych chęci polityków Stronnictwa: "będziemy kontynuować wsparcie aktywności i innowacyjności", "będziemy uwalniać gospodarkę z biurokratycznych ograniczeń", "przyspieszymy budowę inwestycji energetycznych i transportowych", "opowiadamy się za stabilnym i zrównoważonym rozwojem polskiej gospodarki" - piszą politycy.

PSL kładzie nacisk na rozwinięcie produkcji energii z odnawialnych źródeł i korzystne dla Polski wydobycie gazu łupkowego. Ewentualna budowa elektrowni atomowych powinna być według Stronnictwa poprzedzona debatą społeczną i referendum.

Partia postuluje też wprowadzenie instytucji Rzecznika Przedsiębiorców. Kredytobiorcy i banki mieliby mieć wg PSL równoprawną pozycję przy udzielaniu i spłacie kredytu.

Bezpieczeństwo Środowiska

PSL deklaruje chęć ochrony środowiska naturalnego. Gospodarka ma się rozwijać zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a rozwój energetyki odnawialnej ma znacznie przyspieszyć.

Twardo stwierdza też, że ochroni lasy państwowe "będące dobrem narodowym" przed prywatyzacją. Priorytetem dla Stronnictwa jest też ochrona zagrożonych powodziami terenów Polski.

Bezpieczeństwo Państwa

"Dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa potrzebne jest porozumienie i dialog wszystkich sił politycznych" - stwierdza PSL. Bezpieczeństwo 40 milionom obywateli może zapewnić tylko nowoczesna i sprawna armia. Według PSL "niezmiernie istotne jest przygotowanie służb państwowych do zapobiegania aktom terroru i cyber-atakom".

PSL zapewnia, że doprowadzi do zbudowania systemu skutecznego reagowania w przypadku wystąpienia katastrof i klęsk żywiołowych. Ochotnicze i państwowe służby ratunkowe - PSP, OSP, GOPR, TOPR i WOPR mają być wyposażone w nowoczesny sprzęt.

. Wybory 2011 [NA ŻYWO]. Temat dnia: PSL. Program, opinie, ciekawostki >>

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM