Biskupi: "Nie" usuwaniu religii z przestrzeni publicznej. To niezgodne z Konstytucją

Episkopat zwraca uwagę na zauważalny wzrost tendencji do usuwania religii z przestrzeni publicznej - czytamy w komunikacie, wydanym po obradach plenarnych biskupów w Przemyślu. To tylko jeden z punktów komunikatu. Hierarchowie wzywają do przeciwstawiania się tego rodzaju naciskom i zwracają uwagę, że są one niezgodne z Konstytucją.

Przypominają także , że - według Konstytucji - "władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym".

Biskupi przypominają też zapis o misji telewizji publicznej i wartościach chrześcijańskich: "Ustawa o radiofonii i telewizji z 1992 roku jasno określa, że "audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości"" - piszą biskupi zwracając uwagę, że w 1994 roku

Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że przepis ten "zgodny jest z zasadą demokratycznego państwa prawnego" oraz "z zasadą równości" wyrażoną w Konstytucji.

Krzyż, Nergal, mniej wiernych....

Biskupi nie precyzują, o co im dokładnie chodzi, ale po wyborach widać, że czują się zagrożeni i boją się tracić wpływ na życie publiczne. Widać to m.in. po wcześniejszym komunikacie Episkopatu, w którym biskupi zaproponowali możliwość odpisywania część podatku na rzecz Kościoła - jak w przypadku organizacji pożytku publicznego. Mniejszą frekwencję wiernych w Kościołach i propozycję usunięcia z sali sejmowej krzyża i debaty nad tym, czy obecność Kościoła w instytucjach państwowych nie narusza neutralności państwa ostro skrytykował też wczoraj abp Józef Michalik . Michalik twierdzi, że politycy domagający się rozdzielności państwa od Kościoła także w sferze symboliki kompromitują się.

Wcześniej część duchownych skrytykowała też występy Adama "Nergala" Darskiego w programie rozrywkowym TVP uzasadniając to tym, jakie - ich zdaniem - ma przekonania religijne. Prezes TVP niedawno zapowiedział usunięcie Darskiego z programu.

Nawiązując do niedawnych wyborów parlamentarnych, biskupi wyrażają ubolewanie, że ponad połowa Polaków nie wzięła udziału w głosowaniu. Tym samym - podkreślają - nie skorzystała z możliwości wpływania na kształt stanowionego w kraju i promowanie kultury.

Episkopat zebrał się w Przemyślu w związku z 33. rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, w tygodniu poprzedzającym pierwsze liturgiczne wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II oraz na ostatnim w tym roku narodowym dziękczynieniu za jego beatyfikację. Dodatkowym powodem jest - przypadająca dziś - 25 rocznica sakry biskupiej, którą abp Michalik przyjął w bazylice watykańskiej w 1986 roku z rąk Jana Pawła II. ''Oburzeni'' protestują na całym świecie [ZDJĘCIA]>>

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM