Nowy rząd Tuska. Zaprzysiężenie rady ministrów

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu. Prezydent Bronisław Komorowski powołał Donalda Tuska na premiera i wręczył mu ?szalik zwycięstwa?.

Premier Tusk stanął na czele rządu koalicyjnego Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oprócz niego, w skład nowego gabinetu wchodzi 19 ministrów, w tym 18 konstytucyjnych. O godzinie 12 premier wygłosi w Sejmie expose, w którym przedstawi program nowego rządu.

Zaprzysiężenie członków Rady Ministrów

"Determinacji i skrajnej bezinteresowności"

- Zdajemy sobie sprawę, że w tych trudnych czasach Polscy będą oczekiwali od nowego rządu odwagi, determinacji i skrajnej bezinteresowności - powiedział Tusk w czasie uroczystości . Premier obiecał wszystkim Polakom "bardzo ciężką pracę, odważne decyzje i gotowość do podjęcia największych wyzwań".

Prezydent Bronisław Komorowski złożył gratulacje członkom nowego rządu. Prezydent wręczył premierowi biało-czerwony szalik z napisem "Polska". Powiedział, że ma on przypominać o ich wspólnej drodze politycznej, której przyświecało przekonanie, że Polska może być silna i szczęśliwa tylko siłą i szczęściem swych obywateli. - Życzę realizacji tego wielkiego celu - powiedział Komorowski. Prezydent zwrócił się też do pierwszego premiera niepodległej Polski, Tadeusza Mazowieckiego. Wyraził nadzieję, że czuje on satysfakcję z tego, że Polska idzie w dobrą stronę.

"Pomyślność obywateli - najwyższym nakazem"

Ministrowie kolejno uroczyście przysięgali "dochować wierność postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej" oraz że "dobro ojczyzny i pomyślność obywateli będą zawsze najwyższym nakazem".

Zaprzysiężeni zostali: Waldemar Pawlak na urzędy wicepremiera i ministra gospodarki; Radosław Sikorski - na urząd ministra spraw zagranicznych; Jacek Rostowski - na ministra finansów; Bartosz Arłukowicz - na ministra zdrowia; Krystyna Szumilas - na ministra edukacji narodowej; Marek Sawicki - na ministra rolnictwa i rozwoju wsi; Michał Boni - na ministra administracji i cyfryzacji; Mikołaj Budzanowski - na ministra skarbu; Sławomir Nowak - na ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej; Marcin Korolec - na ministra środowiska; Bogdan Zdrojewski - na ministra kultury i dziedzictwa narodowego; Jarosław Gowin - na ministra sprawiedliwości; Elżbieta Bieńkowska - na ministra rozwoju regionalnego.

Arabski bez teki

Władysław Kosiniak-Kamysz został powołany na ministra pracy i polityki społecznej; Tomasz Siemoniak został ministrem obrony narodowej; Joanna Mucha - ministrem sportu i turystyki; Jacek Cichocki - ministrem spraw wewnętrznych; Barbara Kudrycka - ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Na szefa Kancelarii Premiera, ministra bez teki powołany został Tomasz Arabski.

DOSTĘP PREMIUM