Kara śmierci w Polsce? "Oburzająca zapowiedź Kaczyńskiego"

Obrońcy praw człowieka z oburzeniem przyjęli zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego, złożenia w Sejmie projektu nowelizacji kodeksu karnego, która miałaby obejmować przywrócenie w Polsce kary śmierci. - Polska już wybrała. Ani Unia, ani Rada Europy organizacje nie uznają zabijania w majestacie prawa - napisali Hanna Bortnowska i Maciej Sopyło.

- Uważamy, że stosunek do kary śmierci jest wyznacznikiem stosunku do praw człowieka. Problem karania śmiercią istnieje tam, gdzie brak pełnej akceptacji dla faktu, że godność ludzka jest niezbywalna - napisali przedstawiciele Fundacji Helsińskiej.

 

- Polska już wybrała - w latach 90-tych najpierw wprowadziła moratorium na wykonywanie kary śmierci, następnie usunęła ją z kodeksu karnego. Ten wybór - prawo wolne od karania śmiercią - potwierdza przynależność Polski do Rady Europy oraz Unii Europejskiej - piszą obrońcy praw człowieka. I przypominają: "obie te organizacje nie uznają zabijania w majestacie prawa". - Kara śmierci nigdy nie była i nie będzie lekiem na zło. Potwierdzają to wszystkie znane nam badania kryminologiczne - karanie śmiercią nie odstrasza przestępców od popełniania zbrodni - piszą w oświadczeniu Bortnowska i Sopyło.

Dialog ponad podziałami

- Polskie więziennictwo i system penitencjarny zasługują i potrzebują dialogu ponad podziałami. Pojawiające się co jakiś czas głosy nawołujące do przywrócenia kary śmierci nie służą tej debacie. Szukajmy innych, naprawdę skutecznych rozwiązań ochrony społeczeństwa przed przestępczością, pomocy ofiarom i pracy z więźniami.

Według ostatniego raportu Amnesty International "Wyroki śmierci i egzekucje", od roku 1977 ponad 120 państw zrezygnowało ze stosowania kary śmierci w prawie lub praktyce. Aż 109 państw-członków poparło trzecią już rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającego do wprowadzania moratorium na stosowanie kary śmierci. Abolicję kary śmierci wprowadziło 16 z 50 stanów USA. We wtorek, 22 listopada, gubernator kolejnego - Oregonu, John Kitzhaber, stwierdził, że dopóki on pełni urząd, żaden wyrok śmierci w tym stanie nie zostanie wykonany - przypominają Halina Bortnowska i Maciej Sopyło.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM