Kampania wyborcza była męska

Mężczyzna zna się na finansach państwa, a kobieta co najwyżej na budżecie domowym. Spoty wyborcze utrwalały stereotypy

Emilia Rekosz z Instytutu Spraw Publicznych przeanalizowała bezpłatne spoty wyborcze ostatniej kampanii emitowane w telewizji publicznej. Kandydatek było w nich znacznie mniej - 81 (kandydatów 219). W dodatku miały mniej czasu na wypowiedź - średnio każda kobieta miała 80 sekund, a mężczyzna 156 sekund. Kobiety częściej pojawiały się też w spotach telewizji regionalnych niż krajowych. W spotach PO o zasięgu ogólnopolskim nie zabrała głosu ani jedna kandydatka!

Główną postacią spotów był mężczyzna, najczęściej lider. Jeśli o programie czy celach partii mówił lektor, to zawsze był to męski głos. - Ta kampania, tak jak poprzednie, była bardziej skoncentrowana na mężczyznach. Dla kobiet to krzywdzące, ale mam wrażenie, że mężczyźni nie do końca zdają sobie z tego sprawę - mówi "Gazecie" autorka raportu.

Więcej w "Gazecie Wyborczej"

TOK FM PREMIUM