Palikot przedstawił ekspertyzy ws. krzyża w Sejmie

- Nie ma w Polsce ustawy, która by regulowała obecność symboli religijnych w Sejmie - powiedzial Janusz Palikot. Polityk dostarczył do gabinetu marszałka Sejmu cztery poświadczające to ekspertyzy. - Rozpoczniemy procedurę sądową zmierzjącą do podważenia możliwości powieszenia krzyża w sali parlamentu - zadeklarował.

- Nie ma w Polsce ustawy, która by regulowała obecność symboli religijnych w Sejmie. Konstytucja jest zbyt ogólnym dokumentem. Nie ma ustawy, która by to precyzyjnie regulowała, Musimy wydedukowywać te wnioski z bardzo ogólnych zapisów w konstytucji - powidział Palikot.

Według lidera Ruchu Palikota "być może jest to moment, w którym trzeba rozpocząć pracę w polskim parlamencie nad ustawą o respektowaniu tej niezależności państwa od Koścoła". - Jeseśmy gotowi do takiej pracy - zadeklarował.

"Skierujemy postępowanie na drogę sądową"

Palikot tłumaczył, że "w dwóch ekspertyzach negatywnych piszący je powołują się na uchwałę Sejmu". Była ona podjęta w czasach PiS-u, i dotyczy ona decyzji trybunału w Strasburgu a propos wieszania symboli religijnych we Włoszech".

- Mówiła ona o tym, że symbole nie powinny wisieć w miejscach publicznych. Parlament polski wtedy w 2006 r. przyjął uchwałę próbującą sankcjonować ten krzyż. I to jest wystarczający powód do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, na którą to drogę skierujemy to postępowanie - powidział Palikot.

Trzy kroki

Palikot zadeklarował, że jego partia "będzie miała w stosunku do tych czterech opinii trzy kroki". - Pierwszy, to pismo dotyczące naszego odczytania tych opinii i powołujące się na jedną z tych opinii z konkluzją, że my uważamy, iż ten krzyż wpływa na decyzje podejmowane w Sejmie. Drugi krok, który podejmujemy, to krok związany z zamówieniem kolejnej ekspertyzy zaproponowaniem prezydium Sejmu rozpoczęcia prac nad uszczegółowieniem konstytucyjnych zapisów w postaci ustawy obejmującej relacje między państwem, a Kościołem w takich konkretnych przypadkach jak symbole religijne.

- Rozpoczniemy procedurę sądową zmierzjącą do podwarzenia możliwości powieszenia krzyża w sali parlamentu. Mamy też nadzieję, że przedstawiciele innych religii będący posłami poproszą o zawieszenie inncych symbolii religijnych żeby zneutralizować stronniczy charakter jednego tylko symbolu religijnego - powiedział.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM