Zapadły 4 wyroki ws. stanu wojennego, oskarżono 9 osób. Co z resztą? [ZDJĘCIA]

Do tej pory wydano cztery wyroki ws. wprowadzenia stanu wojennego. Pierwotnie oskarżono dziewięć osób, jednak wszystko wskazuje na to, że żaden proces już nie zakończy się wyrokiem.

W 2007 roku IPN skierował akt oskarżenia ws. wprowadzenia stanu wojennego wobec dziewięciu osób: Czesława Kiszczaka, Eugenii Kempary, Stanisława Kani, Emila Kołodzieja, Wojciecha Jaruzelskiego, Tadeusza Skóry, Floriana Siwickiego, Tadeusza Tuczapskiego i Krystyny Marszałek-Młyńczyk. Do tej pory zapadły cztery wyroki, jedno postępowanie umorzono, dwa zawieszono, a dwoje oskarżonych zmarło.

Zapadł wyrok

Czesław Kiszczak na procesie. Fot. Filip Klimaszewski / Agencja Gazeta

Czesław Kiszczak w 1981 roku był jednym z najbliższych współpracowników gen. Wojciecha Jaruzelskiego i ministrem spraw wewnętrznych. Kiszczak został skazany na 4 lata więzienia, ale na mocy amnestii wyrok zmniejszono do 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Został uznany za winnego zbrodni komunistycznej, jakim był jego udział w związku przestępczym o charakterze zbrojnym. Ma 86 lat.

Eugenia Kempara. Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

Drugą skazaną we wczorajszym w procesie jest Eugenia Kempara . W 1981 roku zasiadała w Radzie Państwa - kolegialnym organie władzy, będącym w PRL odpowiednikiem prezydenta. 82-letnia Kempara miała zarzut przekroczenia uprawnień przez głosowanie za dekretami o stanie wojennym. Było to sprzeczne z ówczesną konstytucją, bo podczas sesji Sejmu Rada nie mogła wydawać dekretów. Kempara została uznana za winną, ale zarzuty wobec niej się przedawniły.

Identyczny wyrok zapadł w przypadku drugiego żyjącego jeszcze członka ówczesnej Rady Państwa - Emila Kołodzieja . 95-latek w październiku również został uznany za winnego i w tym przypadku zarzuty się przedawniły.

Stanisław KaniaStanisław Kania Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Wyborcza.pl

Stanisław Kania, Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta

Były pierwszy sekretarz PZPR (zastąpiony przed stanem wojennym przez Wojciecha Jaruzelskiego) Stanisław Kania został uniewinniony od stawianych mu zarzutów. Sąd przyznał, że jego działaniu nie można przypisać cech "brania udziału w związku przestępczym", bo "konsekwentnie opowiadał się za politycznym rozwiązaniem sytuacji w kraju i nie zaakceptował rozwiązań siłowych". Ma 84 lata.

Proces umorzony

Tadeusz Skóra, Fot. Wojciech Olkuśnik / AG

Tadeusz Skóra w 1981 roku był wiceministrem sprawiedliwości. Został oskarżony o podżeganie członków Rady Państwa do złamania konstytucji, czyli wprowadzenia stanu wojennego. W 2009 sąd umorzył wobec niego postępowanie, bo chroni go immunitet sędziowski - jest sędzią w stanie spoczynku.

Zawieszone postępowanie

Wojciech Jaruzelski, Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

Głównym oskarżonym w procesie jest gen. Wojciech Jaruzelski . W 1981 roku piastował najważniejsze funkcje w państwie: był I sekretarzem PZPR, premierem i ministrem obrony. Zarzuca mu się kierowanie "związkiem przestępczym" za co grozi do 10 lat więzienia. Ze względu na stan zdrowia od sierpnia 2011 roku proces toczył się bez jego udziału. Jaruzelski został wyłączony z postępowania, a sąd je zawiesił. Ma 88 lat.

Florian Siwicki Florian Siwicki  Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Wyborcza.pl

Florian Siwicki, Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta

Sąd ze względu na zły stan zdrowia zawiesił również postępowanie wobec gen. Florian Siwicki , najbliższego współpracownika gen. Jaruzelskiego. W 1981 roku był szefem sztabu i wiceministrem obrony. Jemu również postawiono zarzut udziału w "związku przestępczym". Ma 87 lata.

Nie żyją

Tadeusz Tuczapski, Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Wyroku nie doczekała Krystyna Marszałek-Młyńczyk . Była w 1981 roku członkiem Rady Państwa z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. Zmarła w grudniu 2007 roku. W trakcie procesu - 10 kwietnia 2009 roku zmarł gen. Tadeusz Tuczapski . W 1981 roku był Głównym Inspektorem Obrony Terytorialnej, szefem Obrony Cywilnej Kraju oraz sekretarzem Komitetu Obrony Kraju. Nadzorował prace związane z przygotowaniem aktów prawnych wprowadzających 13 grudnia 1981 roku w Polsce stan wojenny.

Trzy wyroki ws. stanu wojennego i jedna wielka awantura >>

DOSTĘP PREMIUM