Rząd proponuje likwidację Funduszu Kościelnego. Duchowni mają płacić składki

Rząd chce zlikwidować Fundusz Kościelny. Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu zaproponował samodzielne opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne przez duchownych.

Według projektu obywatele będą mieli prawo na przekazywanie na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych 0,3 proc. podatku, co zgodnie z założeniem projektu oznacza likwidację Funduszu Kościelnego. Według ministerstwa prawo przekazywania części podatku na cele związane z misją publiczną Kościołów i związków wyznaniowych obowiązywałoby od 1 stycznia 2013 roku. Usamodzielnienie płacenia składek przez Kościoły nastąpiłoby rok później.

Płacenie składek ubezpieczeniowych przez wszystkie osoby zatrudnione w formie stosunku pracy (np. przez księży katechetów) odbywałoby się w taki sam sposób jak obecnie.

Rząd szacuje, że suma przekazywana przez obywateli na rzecz Kościołów wynosiłaby 100 milionów złotych rocznie. Minister Boni zwróci się także do przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych o zaopiniowanie projektu w ciągu 30 dni.

Cejrowski rozwścieczył buddystów. "Skandaliczny" program znów wyemitowany w TVN >>

TOK FM PREMIUM