Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Macierewiczowi. Uda się tym razem?

Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Antoniego Macierewicza - podał tvn24.pl. Jeszcze dziś ma on trafić do prokuratora generalnego. Warszawska prokuratura apelacyjna po raz kolejny spróbuje postawić politykowi zarzuty w związku z raportem z likwidacji WSI z 2007 roku.

Oskarżyciele podpisali dzisiaj ponowny wniosek o uchylenie immunitetu Macierewicza i wysłali go do prokuratora generalnego - dowiedział się tvn24.pl. Andrzej Seremet już raz odmówił wystąpienia do Sejmu w tej sprawie.

Stołeczna Prokuratura Apelacyjna planuje postawić politykowi PiS przynajmniej trzy zarzuty - przekroczenia uprawnień, ujawnienia informacji niejawnych oraz poświadczenia nieprawdy w związku z publikacją raportu o WSI. Przestępstwa poświadczenia nieprawdy oraz ujawnienia tajemnicy przedawniają się w 2020 roku, zaś przekroczenie uprawnień może być już uznane za przedawnione.

"To działanie mające cechy polityczne"

Z podobnym wnioskiem oskarżyciele wystąpili już w grudniu zeszłego roku. Prokuratura Generalna uznała jednak, że pismo ma uchybienia formalne oraz merytoryczne i w tym kształcie nie powinno zostać przedłożone Sejmowi.

- Mam wrażenie, że jest to działanie mające cechy polityczne. Łączyłbym je z tym, że w sprawie smoleńskiej udowodniliśmy matactwo - tak Macierewicz komentował tamten wniosek. Zapewniał, że działał zgodnie z prawem.

Nie było rzetelnej weryfikacji danych nt. WSI?

Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przy tworzeniu raportu z weryfikacji byłych Wojskowych Służb Informacyjnych trwa od pięciu lat. Dotyczy m.in. "podejrzenia popełnienia przestępstwa przez członków komisji weryfikacyjnej, polegającego na niedopełnieniu ciążących na nich obowiązków rzetelnej weryfikacji prawdziwości danych zebranych w toku postępowania likwidacyjnego WSI".

Szef komisji weryfikacyjnej Antoni Macierewicz wielokrotnie podtrzymywał wszystkie swe wypowiedzi co do raportu i mówił, że jego ustalenia są oparte na dokumentach WSI i ustaleniach komisji weryfikacyjnej.

Sikorski oburzony, w hotelu nie było polskiej telewizji. Napisał list do menadżera >>

DOSTĘP PREMIUM