Poseł PO: Wyłącznie małżeństwo daje gwarancję stabilności związku

"Projekt ustawy o związkach partnerskich oprócz treści społecznie szkodliwych zawiera błędy prawne" - uważa Jacek Tomczak. Według posła PO "nie przez przypadek konstytucja nie wspomina o konkubinatach czy o partnerskich związkach jednopłciowych".

Jacek Tomczak na łamach "Rzeczpospolitej" pisze, że "wyłącznie małżeństwo daje gwarancję stabilności związku i relacji między małżonkami". Projekt ustawy o związkach partnerskich polityk nazywa "społecznie szkodliwą inicjatywą". "Nie przez przypadek ustawa zasadnicza ani słowem nie wspomina o konkubinatach czy tym bardziej o partnerskich związkach jednopłciowych".

Dla Tomczaka projekt jest właśnie próbą ominięcia konstytucji i "wprowadzenia tylnymi drzwiami alternatywnych uprzywilejowanych prawnie form "rodziny" do polskiego systemu prawnego". "Nie ma żadnego uzasadnienia, aby związki homoseksualne, które - z samej natury rzeczy - nie są w stanie przyjąć na siebie odpowiedzialności i szeregu obowiązków małżeńskich, konsumowały część istotnych prawnych przywilejów zastrzeżonych dla małżeństw" - uważa Tomczak.

Jacek Tomczak należał do ZChN, PiS, był posłem PJN, a obecnie jest członkiem klubu parlamentarnego PO.

Zmiany w 54 ustawach

Chociaż projekt ustawy o związkach partnerskich jest już właściwie gotowy, to - decyzją władz PO - nie trafi do Sejmu przed uchwaleniem reformy emerytalnej. Sejm zacznie zatem prace nad nim najwcześniej w maju.

Projekt ustawy PO o umowie związku partnerskiego dotyczy par hetero- i homoseksualnych, reguluje m.in. kwestie dziedziczenia, wspólnego zaciągania kredytów oraz alimentów. Przewiduje zmiany w 54 ustawach. Zgodnie z projektem umowę związku partnerskiego będą mogły zawrzeć dwie osoby pełnoletnie (uprawnione do zawarcia małżeństwa), które złożą zgodne oświadczenie, iż chcą pozostawać ze sobą w "stałym pożyciu". Stałe pożycie definiowane jest jako związek oparty na więzi "gospodarczej i emocjonalnej".

W projekcie zapisano m.in. prawo dostępu do informacji medycznej o partnerze, prawo decydowania o pochówku, obowiązek ujawniania majątku objętego partnerską (tak jak małżeńską) wspólnością majątkową. Partner - jako osoba najbliższa - podobnie jak małżonek będzie mógł odmówić zeznań w charakterze świadka.

"Dotykaj ich. Bądź pewny, że nie znikną". Kampania o raku piersi dla mężczyzn >>

DOSTĘP PREMIUM