Kto ''za'' ustawą o związkach partnerskich, a kto "przeciw"? Biedroń ujawnia opinie

"Wyrażając sprzeciw wobec nietransparentnego i niezgodnego z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP (...)publikuję treść 24 opinii, które nadal nie zostały upublicznione przez Kancelarię Sejmu" - pisze na swojej stronie internetowej poseł Ruchu Palikota Robert Biedroń. I publikuje 24 opinie na temat projektów. Przeciw ustawom jest "S", uwag nie zgłasza natomiast prezes SKOK. Kto był "za" a kto "przeciw"?

"Marszałkini Sejmu znajduje się w posiadaniu co najmniej 24 opinii uzyskanych w ramach konsultacji, które spływały do niej od marca br. O opiniach tych nie informowała opinii publicznej, Prezydium Sejmu czy posła wnioskodawcy. Nie można ich znaleźć na stronach sejmowych lub w innym publicznie dostępnym miejscu. Z niezrozumiałych przyczyn Prezydium Sejmu, członkowie Komisji Ustawodawczej Sejmu, poseł wnioskodawca czy opinia publiczna, w tym również media nie miały okazji zapoznać się z nimi do tej pory" - pisze na swojej stronie internetowej Robert Biedroń .

Czytaj wszystkie opinie>>

"Wyrażając sprzeciw wobec nietransparentnego i niezgodnego z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej postępowania Ewy Kopacz, jako poseł wnioskodawca oraz obywatel, któremu demokratyczność funkcjonowania Sejmu leży szczególnie na sercu, publikuję treść 24 opinii, które nadal nie zostały upublicznione przez Kancelarię Sejmu" - dodał.

"Dlaczego opinie nie zostały upublicznione?"

"Takie opinie muszą być zbierane w ramach tzw. konsultacji społecznych. Nie są one wiążące dla Sejmu, stanowią tylko głos doradczy. W przypadku projektu o związkach partnerskich Kancelaria Sejmu wysłała prośbę o konsultację społeczną do 44 organizacji i instytucji. Na razie dostała odpowiedź od 24" - pisze Wyborcza.pl.

"Nie ujrzały one jednak światła dziennego, bo Kopacz odesłała projekt ustawy do zdominowanej przez koalicję PO-PSL komisji ustawodawczej, która negatywnie zaopiniowała dokument jako niezgodny z konstytucją. Z tego powodu Kancelaria Sejmu nie nadała mu biegu (czyli w praktyce nie nadała numeru). A wtedy opinie nie są publikowane" - dodaje.

Kto "za", a kto "przeciw''?

Przeciwko ustawie są m.in. rolnicza "Solidarność". "Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rl "Solidarność" odrzuca w całości Projekt ustawy o związkach partnerskich (...). Przedmiotowy projekt oraz przepisy wprowadzające pozostają w całkowitej sprzeczności z zasadami statutowymi NSZZ RI "Solidarność" oraz wartościami moralnymi, którymi kierują się członkowie zarządu" - pisze w opinii rolnicza "Solidarność".

Żadnych uwag nie zgłosił prezes SKOK. "Dziękując za przesłanie do zaopiniowania dwóch poselskich projektów ustaw: 1) o związkach partnerskich 2) Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich uprzejmie informuję, iż Kasa Krakowa nie wnosi żadnych uwag" - pisze w opinii senator PiS i prezes SKOK Grzegorz Bierecki.

Z kolei prezes ZUS podkreślił, że ustawa może powodować problemy wykonawcze, jeśli chodzi o podział środków m.in. zgromadzonych w OFE. Jednak - jak dodał - uwag nie zgłasza.

Związki partnerskie na świecie. Kto za, kto przeciw? [MAPY]>>

TOK FM PREMIUM