Afera Amber Gold: sądy nic nie robiły po wyrokach wobec Plichty. Jeden z kuratorów mógł go nawet kryć

Sądy nie panują nad sprawami karnymi, w których odpowiadał szef Amber Gold Marcin Plichta - wynika z kontroli pomorskich sądów przeprowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Choć sądy nakazywały zwrot gotówki oszukanym klientom, to Plichta niewiele sobie robił z wyroków. Jeden z kuratorów mógł kryć Plichtę i ministerstwo zdecydowało o zawiadomieniu prokuratury o przestępstwie.

"Gazeta Wyborcza" ujawniła w ub. tygodniu, że na Plichcie ciąży sześć wyroków sądowych za oszustwa. Po naszych publikacjach minister sprawiedliwości Jarosław Gowin zarządził kontrole w pomorskich sądach, przed którymi odpowiadał szef Amber Gold. Dodatkową kontrolę zarządził też prezes gdańskiego sądu. Chodzi o sprawdzenie wykonania wyroków, które zapadły wobec Plichty.

Postępowania mają być zbadane pod względem terminowości podejmowania w tych sprawach czynności wykonawczych, rzetelności i prawidłowości sprawowanych dozorów oraz właściwej w okresie próby kontroli organów wykonawczych nad wywiązywaniem się przez skazanych z nałożonych nań wyrokami obowiązków - podało ministerstwo w komunikacie. Sprawozdania z lustracji mają być złożone do końca sierpnia.

Jeden z kuratorów mógł popełnić przestępstwo

- Już teraz pojawia się jednak wątpliwość dotycząca ewentualnej przewlekłości na etapie jednego z prowadzonych postępowań wykonawczych, polegającej na braku działań sądu i kuratorskiej służby sądowej - mówi Patrycja Loose, rzecznik ministerstwa.

Wg niej zastrzeżenia budzi też prawidłowość i rzetelność dozoru kuratorskiej służby sądowej, np. w zakresie weryfikacji wykonania wyroku - nakazującego zwrot gotówki oszukanym. Jak ustaliła "Gazeta", w jednej ze spraw Plichta zwrócił zaledwie 4 tys. zł.

- Jeden z kuratorów sądowych mógł podać nieprawdziwą informację dotyczącą obowiązku naprawienia szkody, co jest przestępstwem. W związku z tym MS złożyło zawiadomienie do prokuratury - dodaje Loose.

MS zwróciło się także do gdańskiego sądu okręgowego o informacje w sprawie ewentualnych uchybień w zakresie postępowań rejestrowych Amber Gold.

TOK FM PREMIUM