Komorowski o expose Tuska: Dobre i techniczne

- Oceniam wystąpienie jako dobre - powiedział Bronisław Komorowski po dzisiejszym expose Donalda Tuska. - Cały szereg elementów istotnych w wystąpieniu pana premiera w pełni odpowiada także i moim sugestiom, oczekiwaniom i propozycjom - twierdzi prezydent. Jego zdaniem Donald Tusk w swoim przemówieniu podjął bardzo konkretne zobowiązania.

Bronisław Komorowski podkreślił, że expose premiera było bardzo techniczne. - To dobrze, bo wystąpienie jest bardzo konkretne - powiedział. Prezydent zaznaczył, że treść expose była w pełni zgodna z jego oczekiwaniami.

- Wysoko też oceniam, jako ciekawe, propozycje związane z nowymi narzędziami ułatwiającymi zwiększenie środków przeznaczonych na inwestycje. To ciekawe rozwiązanie, warte głębokiego rozważenia - mówił Bronisław Komorowski. - To szansa na dodatkowe pieniądze na rynku inwestycyjnym, ale także na rynku pracy. Te pieniądze, zainwestowane, trafią w końcu do kieszeni każdego polskiego pracownika - dodał.

- Według mnie interesujące, mocno na czasie i dobre są rozwiązania w zakresie polityki prorodzinnej. Myślę, że to jest początek budowy programu wymierzonego w odległą nawet przyszłość. Program strategiczny potrzebny jest ze względu na to, że uzyskać można ograniczenie efektu kryzysu demograficznego przez konsekwentną politykę państwa. Nie przez jeden rok, nie przez jedną kadencję, ale w wymiarze o wiele dłuższym - powiedział prezydent.

- W sumie więc oceniam, że wystąpienie otwiera nowe perspektywy, odpowiada na rzeczywiste zagrożenia i wyzwania, związane zarówno z kryzysem demograficznym, jak i odpowiada na wyzwania związane z trwającym kryzysem w strefie Euro - podsumował Komorowski.

DOSTĘP PREMIUM