Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, zmniejszenie liczby posłów, wota nieufności. Co planują politycy w 2013 roku?

PO zajmie się zmianami w Prawie energetycznym i wydłużeniem urlopu macierzyńskiego. PSL będzie walczyło z kryzysem. Ruch Palikota chce zmniejszenia liczby posłów. SLD powalczy z bezrobociem. A PiS będzie ?do skutku? składać wota nieufności wobec rządu Tuska.

Plany PO: energetyka, Inwestycje Polskie, janosikowe, reprywatyzacja

- Zmiany w Prawie energetycznym, rządowy program Inwestycje Polskie, wydłużenie do roku urlopu rodzicielskiego, zmiany w ustawie o janosikowym, ustawa reprywatyzacyjna dla Warszawy - to niektóre z planów PO na najbliższe miesiące prac w Sejmie.

1. Wiceszef komisji gospodarki Antoni Mężydło (PO) za priorytetowe uważa zmiany w Prawie energetycznym. - Z punktu widzenia komisji najważniejszy w przyszłym roku będzie zestaw ustaw, który ma zastąpić obowiązujące Prawo energetyczne. To będzie trójpak, a tak naprawdę czteropak ustaw, czyli nowe prawo energetyczne, prawo gazowe i o odnawialnych źródłach energii plus przepisy wprowadzające - wyliczał Mężydło.

2. Szef sejmowej komisji skarbu Tadeusz Aziewicz (PO) wśród priorytetów wymienia - obok rządowego programu Inwestycje Polskie - kwestie prywatyzacyjne. - Na pewno prywatyzacja Polskiego Holdingu Nieruchomości. Na pewno będziemy w dalszym ciągu zajmowali się elektroenergetyką - w 2013 r. ma wejść na giełdę Energa - powiedział Aziewicz. - Nie możemy też uciekać od kłopotów, a takim kłopotem jest chociażby sytuacja LOT-u - dodał.

3. Wiceszefowa komisji polityki społecznej Magdalena Kochan (PO) wśród projektów kluczowych wymieniła uchwalenie wydłużenia do roku urlopu rodzicielskiego oraz reformę edukacji przedszkolnej. Zasygnalizowała też potrzebę uregulowania kwestii ubezwłasnowolnienia - w kontekście m.in. konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Toczą się prace nad zmianami w prawie karnym, które zakładają ściganie gwałtu z urzędu, a nie na wniosek pokrzywdzonego.

4. Najprawdopodobniej w styczniu Sejm zajmie się projektem autorstwa Artura Dunina (PO) ws. związków partnerskich. - Mam informacje, że mój projekt trafi pod obrady na jednym ze styczniowych posiedzeń, najprawdopodobniej razem z projektami SLD i Ruchu Palikota - powiedział Dunin. Projekt umożliwia dwóm osobom - hetero- lub homoseksualnym - zawarcie przed notariuszem albo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego umowy związku partnerskiego. Projekt Dunina reguluje m.in.: kwestie dziedziczenia, wspólnego zaciągania kredytów oraz obowiązku alimentacyjnego. Zapisano też prawo dostępu do informacji medycznej o partnerze oraz prawo decydowania o pochówku. Partner - jako osoba najbliższa - podobnie jak małżonek będzie mógł odmówić zeznań w charakterze świadka. Projekt wprowadza trzyletni obowiązek alimentacyjny "w wysokości odpowiadającej usprawiedliwionym potrzebom" w sytuacji, gdyby jeden z partnerów - w wyniku rozwiązania umowy - "znalazł się w niedostatku".

5. Platforma planuje też zmiany w ustawie o tzw. janosikowym. Jednak z ewentualnym projektem chce zaczekać do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, który bada konstytucyjność zasad pobierania janosikowego.

Problem powstał w 2003 r., kiedy to najbogatsze gminy, powiaty i miasta w Polsce obarczono obowiązkiem dokonywania wpłat wyrównawczych na rzecz gmin biedniejszych. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO) podkreśla, że od początku jej prezydentury, czyli od 2006 r., stolica oddała już ok. 6 mld zł na "janosikowe". Porównała tę kwotę z kosztem budowy centralnego odcinka linii metra, który wyniósł 4 mld zł, i budowy mostu przez Wisłę, która pochłonęła 1 mld 200 mln zł.

6. PO kończy prace nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej dla Warszawy. Jeśli zwrot nieruchomości nie będzie możliwy, miasto miałoby oferować byłym właścicielom odszkodowania, a tym, którzy nie złożyli tzw. wniosków dekretowych - rekompensatę.

7. PO ma też przygotować ustawę dotyczącą in vitro - jak wynika z zapowiedzi, będzie ona miała charakter ramowy. Posłowie PO podkreślają, że w obecnej sytuacji nie ma potrzeby umieszczania w ustawie szczegółów dotyczących in vitro, gdyż zostaną one określone przez ekspertów w programie zdrowotnym.

Natomiast, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, PO nie zdecyduje się najprawdopodobniej na zmiany ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Oficjalnie władze partii nie podjęły jeszcze takiej decyzji, ale zmian nie chce premier Tusk ani koalicyjny PSL.

PiS w 2013 r.: konstruktywne wotum nieufności, kongres programowy

- Na początku roku wniosek o konstruktywne wotum nieufności z prof. Piotrem Glińskim jako kandydatem na premiera rządu technicznego, a w połowie roku - kongres programowy, który przyjmie zaktualizowany program partii - to najważniejsze plany PiS na 2013 r.

1. - Będziemy ponawiać wotum aż do skutku. Będziemy wykorzystywać wszelkie dostępne w demokracji środki, aby przepędzić rząd PO-PSL gdzie pieprz rośnie - powiedział poseł Joachim Brudziński.

Zapewnił, że wniosek o konstruktywne wotum nieufności "będzie pełen argumentów, dlaczego ten rząd ma być odwołany". - Chcemy nastawić się na merytoryczną debatę, argumenty będą nie do zbicia - dodał Brudziński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedawnego posiedzenia Rady Politycznej PiS przyznał, że konstruktywne wotum nieufności to cel "trudny do zrealizowania, ale trzeba go podjąć w imię interesów Polski". Nasze zadanie, które musimy traktować nie jako zadanie partyjne, ale narodowe, to doprowadzić do jak najszybszego odsunięcia tej władzy, która Polskę niszczy, a jednocześnie jest nieustannie z siebie bardzo zadowolona - powiedział lider PiS.

2. Gliński powiedział, że nadal pracuje nad programem i składem swojego ewentualnego gabinetu i nie chce zdradzać szczegółów. "Spotykam się z ludźmi, którzy mogą być w tej grupie" - mówił. Zaznaczył, że ma w planach rozmowy z klubami w sprawie ewentualnego poparcia dla jego kandydatury. Jak dodał, chciałby mieć szansę zaprezentowania swojego programu w trakcie debaty nad wnioskiem o konstruktywne wotum, ale - zauważył - "nie ma żadnego zapisu prawnego, który by mu to gwarantował".

3. Już na początku roku - jak przypomniał Błaszczak - rozpatrywany będzie, złożony przez jego klub, wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

4. Na wiosnę Gliński i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Demokratycznego Państwa Krzysztof Szczerski zapowiadają natomiast przygotowanie raportu o naprawie Rzeczypospolitej. Jak podkreślają, chcą nim wywołać "wiosnę obywateli". Według Glińskiego raport ma dotyczyć m.in. "nadużyć demokracji i ograniczenia wolności w Polsce".

5. W połowie roku PiS planuje z kolei kongres programowy, na którym przyjęty będzie zaktualizowany program partii. Nad programem pracują prezes Kaczyński, zespoły programowe i eksperci.

6. Po kongresie rozpoczną się przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Partia będzie szukać kandydatów na miejsca, z których startowali europosłowie, którzy przeszli do Solidarnej Polski.

Głównym celem Ruchu Palikota w 2013 roku - jednoczenie centrolewicy

- Łączenie centrolewicy pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego, by złamać monopol PO-PiS; 4 czerwca - w rocznicę wyborów '89 - wielki piknik w Warszawie; kolejne projekty ustaw, np. o likwidacji powiatów czy zmniejszeniu liczby posłów - to plany Ruchu Palikota na 2013 r.

1. Według rzecznika klubu RP Andrzeja Rozenka głównym celem Ruchu w przyszłym roku będzie "łączenie, jednoczenie szeroko pojętego środowiska centrolewicy". - Środowisko to może liczyć, naszym zdaniem, na grubo ponad 30 proc. głosów Polaków i trzeba ten potencjał wykorzystać po to, by wreszcie odsunąć od debaty publicznej PO-PiS, który już wyraźnie Polsce szkodzi - powiedział polityk.

Także lider Ruchu Janusz Palikot tłumaczył, że cel całej inicjatywy to "budowanie alternatywy dla PO-PiS, czyli poszerzenie politycznej płaszczyzny Ruchu Palikota". "Chodzi o bardzo szerokie plany z udziałem wielu środowisk i wybitnych osób" - konkluduje Rozenek.

Na początku przyszłego roku - na przełomie stycznia i lutego - ma się odbyć spotkanie szefa RP z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim oraz byłym działaczem SLD, europosłem Markiem Siwcem. Według Palikota wówczas Kwaśniewskiemu zostanie "zarekomendowana" formuła działania środowisk lewicowych. Ma być ona wypracowana podczas wcześniejszych spotkań lidera RP z działaczami różnych lewicowych formacji, m.in. szefem Partii Demokratycznej Andrzejem Celińskim czy liderem SdPl Wojciechem Filemonowiczem.

2. W 2013 roku RP planuje ponadto uczczenie kolejnej rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku. - 4 czerwca zrobimy wielki piknik na Polach Mokotowskich albo gdzieś w Warszawie czczący (to) święto - powiedział. Dodał, że 4 czerwca ma być "elementem kulminacji różnego rodzaju działań na 9-10 miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego".

3. Oprócz tego Rozenek zapowiada, że w przyszłym roku Ruch nie ustanie w działaniach na rzecz poprawy polskiego prawodawstwa. Przypomniał, że dotychczas jego formacja złożyła w Sejmie ponad 70 projektów ustaw. Według niego można się spodziewać, że w nowym roku zaprezentuje podobną liczbę.

4. Według posła Ruchu Łukasza Gibały RP przedstawi w przyszłym roku pakiety projektów ustaw: ustrojowy oraz dotyczący służby zdrowia.

Projekty ustrojowe mają dotyczyć - jak mówił Gibała - m.in. likwidacji powiatów, ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zmniejszenia liczby posłów.

PSL w 2013 r.: gospodarka, walka o budżet UE i obrona sądów rejonowych

- Politycy PSL za priorytety w 2013 r. uważają walkę z kryzysem gospodarczym i starania o korzystny dla Polski budżet UE na lata 2014-2020. Chcą też zablokować reformę sądów rejonowych i stworzyć klubowy zespół ds. deregulacji.

- 2013 będzie rokiem dużych wyzwań. Nasza aktywność musi się skupiać na sprawach gospodarczych i społecznych - powiedział wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak. Jego zdaniem istotne zadania stoją zwłaszcza przed dwoma politykami PSL: szefem partii, ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim oraz ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniak-Kamyszem.

1. Według Grzeszczaka jednym z priorytetów jest też walka o korzystny dla Polski budżet UE na lata 2014-2020 w związku z tym, że z powodu kryzysu gospodarczego środki na politykę rozwoju obszarów wiejskich mogą być mniejsze. Jak zaznaczył, celem PSL będzie utrzymanie obecnego poziomu środków.

2. Zapowiedział też, że jednym z celów PSL w 2013 roku będzie uchwalenie ustawy blokującej reformę sądów autorstwa ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina (zgodnie z jego rozporządzeniem od 1 stycznia 2013 r. 79 najmniejszych sądów rejonowych zostanie przekształconych w wydziały zamiejscowe sąsiednich sądów).

3. Poseł PSL Stanisław Żelichowski powiedział, że przyszły rok upłynie pod znakiem "niepewnej sytuacji gospodarczej." Jego zdaniem z podjęciem działań, które "będą wymagały wydatków budżetowych" należy poczekać do czasu wyliczenia przez ministra finansów, czy wzrost planowany w budżecie będzie realny. - Czekamy na realne wyniki zakończenia roku i dopiero wtedy będziemy mogli planować - zaznaczył.

4. Z kolei szef sejmowego klubu PSL Jan Bury jako jeden z priorytetów na przyszły rok zapowiedział powołanie w ramach klubu ludowców "Zespołu Sprytnych Regulacji". Jak mówił, zespół będzie się zajmował "kontynuacją pomysłów deregulacyjnych", a także "precyzyjną depilacją prawa tam, gdzie ono jest złe albo niepotrzebne, albo tam, gdzie tworzy niepotrzebne bariery dla rozwoju przedsiębiorców, dla gospodarki".

Już wcześniej, na grudniowej konferencji poświęconej planom PSL na 2013 r., Bury zapowiadał, że "tam, gdzie jest zbyt sztywny gorset", ludowcy będą chcieli, "aby zespół proponował rozwiązania legislacyjne, które ułatwią życie przedsiębiorcom, ludziom, obywatelom w Polsce".

5. Szef klubu ludowców oraz senator tej partii Andżelika Możdżanowska zapowiedzieli ustawy, które w nadchodzącym roku będą złożone przez Stronnictwo. Będzie to m.in. projekt ustawy o wsparciu finansowym gmin o ograniczonych możliwościach rozwojowych ze względu na położenie w granicach obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych. Według Burego takich gmin jest kilkaset, a ludowcy chcą tym gminom podać pomocną dłoń.

6. Bury zapowiedział też złożenie projektów nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, Prawa łowieckiego, Prawa budowlanego, ustawy o refundacji leków, o systemie oświaty czy projektu ustawy "dzieci w sieci".

SLD w 2013: walka z bezrobociem, zdrowie i konsolidacja lewicy

- Walka z bezrobociem i o poprawę sytuacji w służbie zdrowia, Kongres Lewicy Społecznej, który ma zbudować silną lewicową alternatywę dla prawicy - m.in. na tych sprawach będą się chcieli skupić politycy SLD w pierwszym półroczu 2013 roku.

- Mijający rok poświęciliśmy na wewnętrzną konsolidację, wybory nowych władz, na rozstrzygnięcie, czy SLD zamierza być samodzielną partią polityczną, czy wstąpić do jakiejś innej partii i te wszystkie decyzje są poza nami, a następny, 2013, to będzie rok ofensywy programowej, szukania zbliżenia z innymi nam bliskimi ideowo organizacjami i strukturami, ale przede wszystkim - orientowania się na te problemy, którymi żyją dziś ludzie - podkreślił Miller.

1. Według niego dwie najistotniejsze dziś kwestie to rosnące bezrobocie i problemy służby zdrowia. Po Nowym Roku Sojusz chce rozpocząć debatę na temat kondycji służby zdrowia. W przedsięwzięcie ma się zaangażować b. minister zdrowia Marek Balicki. - Chcemy sprowokować ministra Bartosza Arłukowicza i cały rząd Donalda Tuska do poważnej debaty, bo jest coraz gorzej. Będziemy chcieli więc przedstawiać konkretne recepty, jak naprawić tę sytuację - zaznaczył rzecznik SLD Dariusz Joński.

Sojusz zamierza poprzeć również wniosek PiS o wotum nieufności dla ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. - Nie sprawdził się na tej funkcji i nie rokuje, żeby cokolwiek mógł tu zmienić - ocenił Joński.

2. SLD planuje kilka przedsięwzięć dotyczących walki z bezrobociem. - Wskaźnik bezrobocia na pewno przekroczy w przyszłym roku 13 proc., w związku z tym chcemy przygotować specjalną "mapę zagrożeń" i przez to analizować sytuację bezrobocia w każdym województwie i powiecie, a następnie podjąć pewne działania - powiedział rzecznik Sojuszu.

Tam, gdzie okaże się, że problem jest szczególnie poważny, politycy ugrupowania zwrócą się do starostów i prezydentów miast, by wystąpili z wnioskami do resortu pracy i polityki społecznej o przyznanie dodatkowych środków z Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem.

Na przełomie stycznia i lutego SLD zorganizuje też debatę na temat problemu stale rosnącego bezrobocia. - Chcemy przedstawić nasze propozycje, jak najbardziej efektywnie wydatkować środki z Funduszu Pracy, tak żeby one rzeczywiście trafiły do osoby bezrobotnej, a nie do firm szkoleniowych, które prowadzą kursy typu "ABC przedsiębiorczości" czy "ABC obsługi komputera". My zaproponujemy, żeby zamiast tego typu ogólnych kursów, które nic nie dają, prowadzić kursy specjalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb bezrobotnych - podkreślił rzecznik Sojuszu.

3. Lewica poważnie rozważa ponadto powrót do dyskusji na temat tegorocznej reformy emerytalnej, która zrównała i podwyższyła wiek emerytalny do 67. roku życia.

Joński nie wykluczył przy tym złożenia w Sejmie projektu ustawy, która zamiast wyznaczonego dla wszystkich wieku 67 lat zakładałaby, że to staż pracy (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) decydowałby o przejściu na emeryturę.

4. W połowie maja ma zostać zorganizowany Kongres Lewicy Społecznej, który liderzy Sojuszu zapowiedzieli po niedawnym posiedzeniu Rady Krajowej jako wydarzenie o charakterze programowym, które ma pokazać lewicę jako "alternatywę dla rządów liberalnej prawicy". W kongresie miałyby uczestniczyć organizacje, które "czują się lewicowymi lub rozumują lewicowo o Polsce". Zaproszenie ma dostać też b. prezydent Aleksander Kwaśniewski. Politycy Sojuszu nie widzą również przeszkód, by - jeśli będzie taka wola - w obradach uczestniczyli działacze Ruchu Palikota. Hasłem kongresu miałaby być "jedność w różnorodności".

TOK FM PREMIUM