Braun: Podatek pogłówny, ubruttowienie wypłat, minimalny interwencjonizm państwa

Grzegorz Braun chce rewolucji w podatkach i emeryturach. Państwo ma bezwzględnie tropić i tępić wszelkie zmowy kartelowe.

Reżyser i dokumentalista, zdeklarowany monarchista i tradycjonalista; bezpartyjny, niezrzeszony, niezależny kandydat na prezydenta RP, znany z wyrazistych poglądów. - Przez lata mówiłem bez owijania w bawełnę, i to się nie zmieni - mówi.

Co postuluje w sprawach gospodarczych?

1. Grzegorz Braun zapowiada zmiany w systemie fiskalnym. - Maksymalnie uproszczone podatki powinny być zbierane właśnie przez gminy, które płacić powinny stosowną działkę za opiekę rządu centralnego - nie zaś odwrotnie - mówił w wywiadzie dla Mamprawowiedziec.pl.

2. Zmiany mają objąć system emerytur. Braun chce "ubruttowienia wypłat - z przeniesieniem powinności opłacania ZUS z pracodawcy na pracobiorcę już po odebraniu całej pensji".

3. System fiskalny. "Im podatki niższe i prostsze, tym rzadziej unikane. Cały system fiskalny musi zostać radykalnie uproszczony i odchudzony. Punktem wyjścia do wszelkich rozważań powinien być podatek pogłówny". (jedna z najstarszych form opodatkowania; polega na tym, że każdy płaci określoną kwotę podatku).

4. Interwencjonizm państwowy powinien być limitowany do minimum. Obecność państwa widzi tylko w takich dziedzinach jak wojsko, policja, sądy i centralny aparat fiskalny, a "wszystko inne niechaj będzie zależne od uznania władz gminnych i regionalnych - i od fantazji przedsiębiorczych Polaków". Jedyną kwestią, w której państwo może ingerować w gospodarkę, jest jego obronność. Braun uważa, że Wojsko Polskie powinno móc kupować na wszystkich rynkach i niekoniecznie w trybie przetargu publicznego.

5. W sferze gospodarczej państwo ma jasną misję: stać na straży wolnej konkurencji, zapewniać każdemu równe możliwości wstępu na rynki wszelkich dóbr, surowców i usług, a także bezwzględnie tropić i tępić wszelkie zmowy kartelowe. Ta ostatnia zasada stosuje się zresztą tak do rynków finansowych, jak politycznych. Państwo polskie ma zatem bronić Polaków przed nieuczciwą konkurencją ze strony innych państw - czytamy na stronie internetowej kandydata.

6. Braun chce zwrócić "wolności dysponowania własnymi, ciężko zapracowanymi pieniędzmi". W zamian za to zapowiada likwidację urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. Wolność gospodarcza ma wpłynąć także na powstanie nowych mediów. Obecne traktuje je jako "reżimowe" i twierdzi, że abonament jest kolejnym podatkiem.

TOK FM PREMIUM