Wybory do Europarlamentu 2019. Andrzej Duda ogłosił termin

Prezydent Andrzej Duda zarządził wybory do Parlamentu Europejskiego. W poniedziałek minął termin wydania takiego postanowienia. Wybory do Europarlamentu 2019 odbędą się 26 maja.
Zobacz wideo

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do PE zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym.

Zapowiedziany termin opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię - północ z 29 na 30 marca - przypada więc przed tegorocznymi wyborami do europarlamentu, które odbędą się w różnych państwach Wspólnoty w dniach 23-26 maja. Wielka Brytania, opuszczając UE, zwolni 73 mandaty europosłów. W związku z tym już w czerwcu 2018 r. ustalono, że liczba euromandatów zmniejszy się z 751 do 705; 46 mandatów zostanie zamrożonych na potrzeby rozszerzania się UE w przyszłości. Pozostałe 27 mandatów zostanie rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są niedoreprezentowane.

Po pięć dodatkowych mandatów otrzymają Francja i Hiszpania, po 3 mandaty - Włochy i Holandia, a dwa dodatkowe mandaty przypadną Irlandii. Po jednym dodatkowym mandacie otrzymają Szwecja, Austria, Dania, Finlandia, Słowacja, Chorwacja, Estonia, Rumunia i Polska.

Zatem zgodnie z tym ustaleniem w tegorocznych eurowyborach Polacy wybierać będą 52 swoich przedstawicieli do PE; w poprzednich wyborach w 2014 r. wybrali ich 51.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do PE i brakiem pewności, że do brexitu dojdzie w zakładanym terminie, PKW skierowała do prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu oraz premiera pismo przedstawiające ten problem. Chodzi o tzw. paradoks Alabamy", o którym pisaliśmy już na tokfm.pl.

Wybory do Europarlamentu 2019. Co warto wiedzieć?

Co pięć lat w Unii Europejskiej odbywają się bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. W tym roku odbędą się one między 23 a 26 maja, w Polsce – w niedzielę 26 maja. Polacy wybiorą europosłów w 13 okręgach wyborczych.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, mandatu europosła nie można łączyć z mandatem posła na Sejm, senatora, radnego, wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Jeśli w toku kadencji poseł lub senator zostanie eurodeputowanym, jego dotychczasowy mandat wygasa z dniem powołania lub wybrania.

Jeśli zaś radny, wójt, burmistrz, prezydenta miasta zostanie w toku kadencji wybrany na posła do PE, wygaśnięcie dotychczasowego mandatu z dniem wyboru stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wyboru.

Europoseł nie może też być członkiem Rady Ministrów ani sekretarzem stanu. Nie może także zajmować stanowiska lub pełnić funkcji, których nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła albo senatora. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej europoseł traci swój mandat, jeżeli nie złoży on marszałkowi Sejmu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez PKW wyników wyborów do PE, oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Wygaśnięcie mandatu posła do PE następuje w przypadku śmierci oraz zrzeczenia się mandatu.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM