Wybory do Europarlamentu 2019. Do kiedy można się dopisać do spisu wyborców, kiedy pełne listy? [KALENDARZ WYBORCZY]

Wybory do Europarlamentu odbędzie się 26 maja 2019 roku. Sprawdź między innymi, do kiedy można dopisać się do spisu wyborców, by móc zagłosować w wyborach?

Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że wybory do Europarlamentu odbędą się w tym roku 26 maja. Postanowienie weszło w życie z dniem jego ogłoszenia i oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza, która potrwa do 24 maja. Jak zaznacza Państwowa Komisja Wyborcza, komitety wyborcze "mogą prowadzić agitację wyborczą dopiero od dnia przyjęcia przez PKW zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego".

Wybory do Europarlamentu 2019. Kalendarz wyborczy

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem 6 kwietnia upłynie termin zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego, a 16 kwietnia o północy - termin zgłaszania list wyborczych. Do 8 kwietnia powołane mają zostać okręgowe i rejonowe, a do 5 maja - obwodowe komisje wyborcze.

Do 11 maja czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, mają osoby z niepełnosprawnością. Do 17 maja niepełnosprawni wyborcy będą mogli z kolei składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Od 11 do 24 maja publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni będą rozpowszechniać nieodpłatnie audycje wyborcze przygotowane przez poszczególne komitety.

Wybory do Europarlamentu 2019. Do kiedy można dopisać się do spisu wyborców?

Do 21 maja wyborcy będą mieli możliwość składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Z kolei do 23 maja możliwe będzie zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą. 24 maja o północy zakończy się kampania wyborcza.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, wybory do PE zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym. Tegoroczne wybory do europarlamentu odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 23-26 maja.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM