Karta LGBT+. Co jest w treści dokumentu?

PiS grzmi, że podpisana przez Rafała Trzaskowskiego Deklaracja (Karta) LGBT+ doprowadzi do seksualizacji dzieci. Co zostało w niej zapisane i co zmieni się w szkołach po jej wprowadzeniu?
Zobacz wideo

Warszawska Deklaracja LGBT+ to dokument przygotowany przez stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, organizacje społeczne LGBT+, sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego oraz przedstawicieli warszawskiego Ratusza po jego zaprzysiężeniu nowego prezydenta Warszawy. Deklaracja dotyczy pięciu obszarów. 

Rabiej o politycznej grze kartą LGBT+: Jarosław Kaczyński jest w desperacji. Potrzebuje kolejnego wroga

Karta LGBT+. Edukacja

"Wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej,
zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Edukacja seksualna, w tym kwestie związane z tożsamością płciową, jest bardzo
zaniedbanym obszarem w polskiej edukacji" - napisano w Deklaracji. 

I właśnie standardy WHO budzą największe kontrowersje wśród polityków partii rządzącej. W matrycy standardów edukacji seksualnej w Europie przedstawione zostały zagadnienia, które powinny zostać poruszone, tak aby wypełnić potrzeby istniejące w poszczególnych grupach wiekowych. Została w nich opisana m.in. grupa wiekowa 0-4 lat. 

Zdaniem PiS podpisana przez Trzaskowskiego deklaracja ma prowadzić do seksualizacji dzieci na etapie przedszkolnym. 

Sygnatariusze Deklaracji podkreślają jednak, że działania PiS są "cyniczną manipulacją". Na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie uczęszczają bowiem dopiero dzieci od czwartej klasy szkoły podstawowej, co jest decyzją MEN. Jak podkreślał w TOK FM Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy, intencją sygnatariuszy nie jest wprowadzanie kwestii edukacji seksualnej wcześniej niż jest to zapisane w podstawie programowej. Tłumaczył także, że jeśli szkoła będzie chciała wprowadzić jakiekolwiek zajęcia dodatkowe, musi to zrobić w porozumieniu z rodzicami. 

Rafał Trzaskowski o zarzutach w sprawie deklaracji LGBT+: Cyniczna manipulacja. PiS odwołuje się do straszenia

Dodał również, że standardy WHO opisują rozwój psychofizyczny dziecka, nie są zaś wytycznymi, które mają być realizowane w stu procentach. Zaznaczył także, że zajęcia będą w pierwszej kolejności adresowane do nauczycieli, aby uczyli się jak zapobiegać przemocy i dyskryminacji w szkole. 

W Deklaracji LGBT+ zapisano również: 

 • Dostęp do rzetelnej wiedzy z zakresu edukacji seksualnej
 • Zapewnienie adekwatnej, prowadzonej w angażujący sposób i odpowiadającej na potrzeby młodzieży edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w stołecznych szkołach, zgodnej ze standardami WHO
 • Aktywne wspieranie nauczycieli i dyrektorów
 • Miasto stołeczne Warszawa będzie stać po stronie ludzi, którzy przyczyniają się do tworzenia szkoły otwartej i tolerancyjnej
 • Otwartość na inicjatywy trzeciego sektora

Po co Jarosław Kaczyński "użył" karty LGBT na konwencji PiS? "Pojawił się temat, który budzi niepokój" 

Karta LGBT+. Bezpieczeństwo

 • Reaktywacja hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+ i stworzenie warunków
  do jego trwałego funkcjonowania
 • Wprowadzenie miejskiego mechanizmu zgłaszania, monitorowania i prowadzenia statystyk zachowań mogących mieć znamiona przestępstwa z nienawiści motywowanych homofobią i transfobią oraz zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób LGBT+ będących ofiarami przestępstw z nienawiści
 • Wprowadzenie do stołecznych szkół "latarników" i wzmocnienie działań antyprzemocowych. "Latarnikami" mają być nauczyciele i nauczycielki lub pedagodzy i pedagożki szkolne, którzy będą monitorować sytuację uczniów LGBT+ w warszawskich szkołach podstawowych i średnich. Osoby te, we współpracy z innymi nauczycielami i nauczycielkami, będą w stanie udzielać potrzebnego wsparcia potrzebującym osobom.

Deklaracja LGBT+. Kultura i sport

 • Patronat Prezydenta m.st. Warszawy nad Paradą Równości.
 • Zapewnienie wolności artystycznej w miejskich instytucjach kultury.
 • Rozpoznanie potrzeb i wsparcie klubów sportowych skupiających osoby LGBT+.
 • Stworzenie centrum kulturowo-społecznościowego dla osób LGBT+
  poprzedzone opracowaniem formuły i ram programowych
  centrum we współpracy i na podstawie szerokich konsultacji ze społecznością
  LGBT+.

Deklaracja LGBT+. Praca

 • Sygnatariusze deklaracji domagają się podpisania i wdrożenia Karty Różnorodności w Urzędzie Miasta i innych jednostkach m.st.Warszawy. Chodzi o podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, zapewnienia równości w zakresie wynagrodzenia, dostępu do pracy, awansów i szkoleń oraz prowadzenia wśród pracowników promocji i edukacji w zakresie różnorodności. 
 • Współpraca miasta z pracodawcami przyjaznymi dla osób LGBT+, w tym w szczególności z tzw. tęczowymi sieciami pracowniczymi i promocja dobrych
  praktyk.

Deklaracja LGBT+. Administracja

 • Deklaracja zakłada stosowanie klauzul antydyskryminacyjnych, a także powołanie pełnomocnika w urzędzie miasta ds. społeczności LGBT+. Stanowisko ma pozwalać na koordynację działań koniecznych do wdrożenia deklaracji w życie oraz innych działań na rzecz społeczności LGBT+.  

Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj!

TOK FM PREMIUM