IPN chce odebrania immunitetów sędziom i prokuratorom z okresu PRL. "Najobszerniejsze postępowanie w historii instytutu"

Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej przygotowali wnioski o uchylenie immunitetów siedmiu sędziów i prokuratorów z okresu PRL. - Chcemy, by osoby, które dopuściły się niegodziwych czynów zbrodni sądowych, odpowiedziały za te swoje zachowania - stwierdził Zbigniew Ziobro.
Zobacz wideo

Informacja została podana na specjalnej konferencji prasowej, w której udział wziął minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro i dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i zastępca prokuratora generalnego Andrzej Pozorski. Wnioski dotyczyć mają bezprawnych pozbawień wolności w okresie stanu wojennego.

- Jest rzeczą znamienną, że wśród tych, co do których prokuratura IPN występuje o uchylenie immunitetu, są dwaj jeszcze do niedawna sędziowie Sądu Najwyższego, w tym jeden z tych sędziów - dziś w stanie spoczynku - niemal do końca zeszłego roku był jeszcze orzekającym sędzią SN; tego sądu, który tak gwałtownie protestował przeciw zmianom, jakie proponowaliśmy - powiedział Zbigniew Ziobro.

Andrzej Pozorski potwierdził, że "w tej sprawie w tej chwili skierowano siedem wniosków o uchylenie immunitetu". - Dwa wnioski zostały skierowane do Izby Dyscyplinarnej SN, gdyż dotyczy to sędziów, którzy orzekali w Sądzie Najwyższym, jeden wniosek został skierowany do sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym - z uwagi na to, że dotyczy to czynnego zawodowo sędziego, a cztery wnioski zostały skierowane do sądu dyscyplinarnego przy prokuratorze generalnym, bo dotyczą te wnioski czterech byłych prokuratorów - wyjaśnił.

- Przedmiotowe śledztwo dotyczy tzw. zbrodni sądowych, jest najobszerniejszym postępowaniem, jakie w ogóle było prowadzone w historii IPN i to pod względem zarówno osób, które ewentualnie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej, jak i również pod względem przedmiotowym - dodał Pozorski.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM