TK Julii Przyłębskiej: wybór przez Sejm członków KRS zgodny z konstytucją. Odwołanie się od tych decyzji do NSA - już nie

Przepisy o wyborze przez Sejm spośród sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa są zgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów SN.

Chodzi głównie o to, czy sposób wyboru członków KRS - zgodnie ze zmienionymi przez PiS przepisami to również kompetencja Sejmu - jest zgodny z Konstytucją RP. Wnioski w tej sprawie złożyła sama KRS i grupa senatorów PiS. 

W grudniu 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS wprowadzającą nowe zasady wyboru sędziów - członków Rady. Nowelizacja wprowadziła wybór 15 członków KRS - sędziów - na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Pierwsze posiedzenie KRS wybranej zgodnie z nowymi zasadami odbyło się pod koniec kwietnia zeszłego roku.

Jak uzasadniała Rada swój wniosek do TK, "kluczowym zagadnieniem podnoszonym w wypowiedziach kontestujących obecnie obowiązujące rozwiązania ustawy o KRS, jest sposób ukształtowania przez ustawodawcę sposobu powoływania sędziów-członków Rady, dlatego też Rada zdecydowała się na zainicjowanie kontroli przepisów regulujących te właśnie zagadnienia". Trybunał uznał, że przepisy regulujące tę kwestię są zgodne z konstytucją.

We wnioskach zwrócono się także do TK m.in. o ocenę konstytucyjności przepisu umożliwiającego kandydatom na sędziów Sądu Najwyższego odwołanie się do Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów SN. Ten przepis TK uznał za niekonstytucyjny.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM