Takiego poparcia dla UE w Polsce jeszcze nie było [SONDAŻ]

W marcu akceptacja obecności Polski w UE osiągnęła rekordowy od 2004 roku poziom 91 procent. Przeciwnych członkostwu jest obecnie tylko 5 procent respondentów - wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS.
Zobacz wideo

1 maja minie 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z najnowszego sondażu, przeprowadzonego przez CBOS, wynika, że poparcie dla UE osiągnęło rekordowy poziom. W marcu akceptacja obecności Polski w europejskiej wspólnocie osiągnęła rekordowy od 2004 roku poziom 91 procent. Przeciwko członkostwu w UE jest tylko 5 procent badanych.

W żadnej z grup społeczno-demograficznych poparcie dla przynależności do Unii nie spada poniżej 80 procent.

4 procent badanych jest niezdecydowanych co do tego czy lepiej, by Polska należała do UE czy nie.

Od lutego poziom poparcia członkostwa Polski w Unii wzrósł o 3 punkty procentowe, o tyle samo spadł odsetek przeciwników. Liczba osób niezdecydowanych nie zmieniła się.

Polska w UE. Różnice polityczne nie mają znaczenia

Za członkostwem opowiada się 98 proc. zdeklarowanych wyborców PO, 92 proc. zwolenników Kukiz'15 i 90 proc. sympatyków PiS.

78 proc. respondentów uważa, że obecność Polski w UE przynosi naszemu krajowi więcej zysków niż strat. 10 proc. jest zdania, że pozytywne i negatywne efekty członkostwa się równoważą, a tylko 7 proc. sądzi, że przeważają straty. 5 proc. nie ma zdania.

Mniej jednoznacznie postrzegane są skutki członkostwa w wymiarze osobistym. Niemniej jednak także w tym przypadku dominują oceny pozytywne (57 proc.). 24 proc. skłania się do opinii, że osobiście tyle samo zyskuje, co traci na obecności w UE. Tylko stosunkowo nieliczni (5 proc.) uważają, że członkostwo w Unii przynosi im raczej straty niż korzyści. 14 proc. nie ma zdania.

CBOS zauważa, że postrzegane plusy członkostwa Polski w UE dotyczą z jednej strony przede wszystkim pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych, z drugiej zaś korzyści wynikających z otwarcia granic i swobód związanych z funkcjonowaniem wspólnego rynku.

Jarosław Kaczyński: Mówimy "nie" euro, mówimy "nie" europejskim cenom. Premier Morawiecki wtórował prezesowi

Przekonanie o pozytywnym oddziaływaniu obecności w Unii na polską gospodarkę wyraża 85 proc. badanych (o 9 punktów procentowych więcej niż w 2014 roku). 5 proc. sądzi, że członkostwo w UE miało raczej negatywny wpływ na polską gospodarkę (spadek o 7 punktów procentowych); 2 proc. uważa, że nie miało ono wpływu na stan polskiej gospodarki (spadek o 3 punkty procentowe) a 8 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Polska w UE. Zadowoleni rolnicy

Rekordowo duży jest również odsetek osób pozytywnie oceniających skutki członkostwa w UE dla polskich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Korzystny wpływ integracji na sytuację przedsiębiorstw zauważa 78 proc. ankietowanych (o 12 punktów procentowych więcej niż pięć lat temu). 6 proc. uważa, że wpływ członkostwa Polski w UE na stan polskich przedsiębiorstw jest raczej negatywny (spadek o 9 punktów procentowych), 4 proc. uważa, że nie miało ono wpływu na polskie firmy (spadek o 1 punkt procentowy), a 12 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 2 punkty procentowe).

Podobny odsetek - 77 proc. (o 4 punkty procentowe więcej niż w 2014 roku) - dostrzega korzyści dla funkcjonowania indywidualnych gospodarstw rolnych. 9 proc. jest przeciwnego zdania (spadek o 4 punkty procentowe), 3 proc. uważa, że wpływ ten nie był ani pozytywny ani negatywny (spadek o 1 punkt procentowy), a 11 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat (wzrost o 1 punkt procentowy).

Konwencja PiS w Kadzidle. Kolejna "piątka Kaczyńskiego". Tym razem dla rolnictwa

CBOS zauważa, że także wśród samych rolników opinie o skutkach integracji dla rolnictwa są zdecydowanie częściej pozytywne (71 proc.) niż negatywne (16 proc.), choć nieco gorsze niż przeciętnie.

Ośrodek przeprowadził sondaż w dniach 7-14 marca 2019 roku na liczącej 982 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM