GDDKiA odstąpiła od umowy z Salini, która nie dokończy obwodnicy Częstochowy i ma ogromną karę

Firma Salini nie dokończy budowy autostradowej obwodnicy Częstochowy i fragmentu drogi S3 w okolicach Polkowic. Od umowy z winy wykonawcy odstąpiła dzisiaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Decyzja to powód zastoju jaki od połowy marca panuje przy budowie tych dróg. Salini zażądało od generalnej dyrekcji dodatkowych pieniędzy na dokończenie inwestycji. Tych drogowcy nie zamierzają jednak wypłacać. W efekcie Salini wstrzymało prace. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad naliczyła też firmie Salini kary umowne w wysokości ponad 84 mln zł.

Rzecznik GGDKiA Jan Krynicki przyznaje, że dyrekcja wielokrotnie apelowała o wznowienie prac. - Mimo wielokrotnych wezwań do poprawy wykonawca nie realizował prac, do których był zobowiązany. Inżynier kontraktu, czyli organ niezależny od nas, stwierdził, że nie zostały te prace zrealizowane i rozwiązaliśmy umowę z wykonawcą, firmą Salini Polska. Będziemy wyłaniać wykonawcę tak szybko, jak będzie to możliwe - powiedział. 

Podwykonawcy, którzy pracowali przy budowie tych odcinków mają zapewnioną ochronę - dodaje rzecznik. - Wszyscy, którzy byli zgłoszeni, wykonali pracę, ta praca bądź usługi zostały odebrane i nie otrzymali pieniędzy, jeżeli nie będą mogli ich otrzymać już od wykonawcy, będą otrzymywali je od nas - mówi.

Salini realizuje w Polsce kontrakty na łącznej długości 80 km o wartości ponad 3,5 mld zł.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM