Ponad połowa badanych przeciwko zniesieniu kary za obrazę uczuć religijnych [SONDAŻ KANTAR]

Niektórzy politycy zaczęli mówić o konieczności zniesienia kary za obrazę uczuć religijnych. Tymczasem ponad połowa Polaków jest temu przeciwna - pokazuje sondaż KANTAR dla "Gazety Wyborczej", TOK FM i Gazeta.pl.
Zobacz wideo

Obecnie kwestia obrazy uczuć religijnych jest zapisana w Kodeksie karnym, a konkretnie - w 196 artykule. Czytamy w nim, że ten, "kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

W sondażu Kantar przeprowadzonym dla "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl i TOK FM zapytaliśmy ankietowanych, co na ten temat sądzą - czy opowiadają się za zniesieniem kar za wyżej wymienione czyny, czy wprost przeciwnie - chcą je pozostawić.

Sondaż KANTAR. Obraza uczuć religijnych

Ponad połowa respondentów (60 proc.) wskazało, że "należy pozostawić karę za obrazę uczuć religijnych".

31 proc. było zdania, że karę tę należy znieść, a 8 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem, trudno powiedzieć".   

We wszystkich grupach wiekowych poparcie dla pozostawienia kary za obrazę uczuć religijnych przewyższało 50 proc. Najwyższe było w grupie badanych 35-44 lata (67 proc.) i 18-24 lata (64 proc.). Najmniejsze zaś - w grupie 45-59 lat, choć i tak wynosiło aż 54 proc.

Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, największe poparcie dla pozostawienia kar jest wśród osób z wykształceniem zawodowym (66 proc.), najmniejsze zaś - z podstawowym (49 proc.) - w tej ostatniej grupie aż 13 proc. wskazało jednak, że nie ma zdania w tej sprawie.

Obraza uczuć religijnych a elektoraty partii politycznych.

Nieco większe zróżnicowanie można zauważyć nakładając wyniki dotyczące kary za obrazę uczuć religijnych z poparciem dla poszczególnych partii politycznych.

Największe poparcie za pozostaniem przy karach widać wśród badanych, którzy w najbliższych wyborach deklarują głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość. W tej grupie 8 procent badanych podało, że jest za zniesieniem kar za obrazę uczuć religijnych, przeciwnego zdania było aż 86 proc., a 6 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem, trudno powiedzieć".

Wśród potencjalnych wyborców Koalicji Europejskiej głosy rozkładają się mniej więcej po równo. 46 proc. ankietowanych podało, że jest za zniesieniem kar za obrazę uczuć religijnych; 47 proc. z kolei opowiada się za ich pozostawieniem. 7 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem, trudno powiedzieć".

Najwięcej osób opowiadających się za zniesieniem kar za obrazę uczuć religijnych znajdziemy w potencjalnym elektoracie Wiosny. Różnica nie jest jednak imponująca. 54 proc. badanych podało, że jest za zniesieniem kar, 46 proc. - za pozostawieniem.

Warto przypomnieć, że lider Wiosny Robert Biedroń na początku maja zapowiedział, że jesienią złoży projekt nowelizacji Kodeksu karnego znoszący art. 196 dotyczący właśnie obrazy uczuć religijnych. - Takie przepisy obowiązują w krajach muzułmańskich - mówił.

Sprawa tęczowej aureoli nad Matką Boską Częstochowską

Sprawa kar za obrazę uczuć religijnych nabrała rozgłosu po zatrzymaniu Elżbiety Podleśnej. Aktywistka rozwiesiła plakaty i nalepki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, na których w aureolę Maryi i Dzieciątka wpisana była tęcza. Policjanci przyszli do jej domu o 6 rano. Jej sprzęt elektroniczny został zabrany, a mieszkanie przeszukane.

Podleśna trafiła na komendę, gdzie usłyszała zarzut profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie przyznała się do winy.

W sondażu KANTAR pytaliśmy ankietowanych o tę sprawę. Blisko połowa (48 proc.) ankietowanych wskazała, że jest wierząca i Matka Boska z tęczową aureolą nie obraża ich uczuć religijnych.

36 proc. badanych było przeciwnego zdania. 15 proc. podało, że jest niewierzący(a), a 1 proc. nie miał zdania na ten temat.

DOSTĘP PREMIUM