Senat poparł nowelizację Kodeksu karnego. Wniesiono 43 poprawki

Senat poparł w piątek wieczorem nowelizację reformującą Kodeks karny, w tym zaostrzającą kary za przestępstwa m.in. dotyczące pedofilii. Senatorowie wnieśli przy tym 43 poprawki - m.in. dotyczące art. 212 i kary tzw. bezwzględnego dożywocia.

Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja wróci teraz do Sejmu, który rozpatrzy poprawki wniesione przez Senat.

Za nowelizacją ustawy z poprawkami opowiedziało się 55 senatorów, jedna osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Senatorowie PO nie wzięli udziału w głosowaniu nad nowelą.

Pakiet kilkudziesięciu poprawek został wniesionych w imieniu klubu PiS przez senatora Marka Pęka, z których część została zaproponowana również przez Biuro Legislacyjne Senatu. Senatorowie przyjęli też samodzielne poprawki Biura Legislacyjnego. Izba nie poparła czterech poprawek wniesionych przez senatora Jana Rulewskiego.

6 godzin obrad

Wcześniej - w piątek - Senat przez prawie sześć godzin debatował nad tą nowelizacją, na pytania senatorów odpowiadał minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Nowela zakłada m.in. wprowadzenie elastycznego wymiaru kar. Zgodnie z nowelą wyeliminowywana zostanie kara 25 lat pozbawienia wolności, stanowiąca odrębny rodzaj kary. Wydłużono natomiast karę terminowego pozbawienia wolności do 30 lat, pozostawiając jako dolną granicę miesiąc. Nowe przepisy wydłużają też okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat.

Poprawki wniesione prze Senat

Wniesione przez Senat poprawki przewidują m.in. odejście od obowiązku orzekania przez sąd w określonych wypadkach tzw. bezwzględnego dożywocia, bez prawa do warunkowego zwolnienia. Zgodnie z tą poprawką sąd będzie mógł orzec takie bezwzględne dożywocie za najcięższe zbrodnie, ale nie będzie to dla sądu obligatoryjne.

Inna z poprawek uzupełnia przepis dotyczący karalności za obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat o czyn "doprowadzenia takiego małoletniego do obcowania płciowego", za co również będzie groziło do 15 lat więzienia.

Kolejna poprawka powraca do aktualnego brzmienia przepisu art. 212 Kk, który dotyczy ścigania pomówienia. Poprawka wykreśla zmiany wprowadzone nowelizacją do art. 212, zakładające wprowadzenie kary do roku więzienia za "tworzenie fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłanianie innych osób do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią".

Senackie poprawki dotyczą też przepisu przewidującego karanie za fałszowanie wskazań liczników samochodowych. W ostatnich dniach niektórzy eksperci przekonywali, że nowelizacja znosi karalność tzw. przekręcania liczników, poprzez zastąpienie tego czynu innym przestępstwem. Jak zaznaczono w uzasadnieniu poprawki, ma ona charakter techniczno-legislacyjny i prowadzi do uporządkowania jednostek redakcyjnych. Zapewniono jednocześnie, że fałszowanie liczników będzie karane.

TOK FM PREMIUM