Płaca minimalna mocno w górę. Resort rodziny składa propozycje

Płaca minimalna może wzrosnąć w przyszłym roku o 200 złotych. Taką propozycje pozostałym ministerstwom ma złożyć jeszcze w środę resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zobacz wideo

Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł. W 2018 r. pensja minimalna wynosiła 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa – 13,70 zł.

We wtorek minister Rafalska poinformowała, że proponowana przez MRPiPS wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. to 2450 zł brutto. Z kolei proponowana minimalna stawka godzinowa w 2020 r. to 16 zł brutto.

Płaca minimalna. Co się w nią nie wlicza?

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: nagrody jubileuszowej, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

To mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które chciały podniesienia minimalnej płacy o 270 złotych. I jednocześnie nieco więcej, niż proponowali przedstawiciele pracodawców.

Więcej o:

DOSTĘP PREMIUM