Jarosław Kaczyński 13. emeryturę przeznaczył "na ratowanie koni i wykup zwierząt z rzeźni"

- Już po wpłacie przyszła prośba z fundacji "Dalej Razem", która pomaga osobom z autyzmem i wówczas prezes uznał, że wspomoże fundację dodatkowymi środkami, które nie pochodziły z jego trzynastej emerytury - poinformował Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS i asystent prezesa Kaczyńskiego
Zobacz wideo

Dodatkowe świadczenie, nazywane 13. emerytura to element programu PiS na wybory do parlamentu Europejskiego, tzw. piątki Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał, że pieniądze przeznaczy na cele charytatywne.

Jak poinformował, w rozmowie z PAP, Radosław Fogiel, Kaczyński przekazał dodatkową emeryturę "na ratowanie koni i wykup zwierząt z rzeźni". - Już po wpłacie przyszła prośba z fundacji "Dalej Razem", która pomaga osobom z autyzmem i wówczas prezes uznał, że wspomoże fundację dodatkowymi środkami, które nie pochodziły z jego trzynastej emerytury - dodał zastępca rzecznika PiS.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w kwietniu dodatkowa emerytura została wypłacona osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. To 1000 zł brutto, czyli około 880 zł. 

"Trzynastą emeryturę" otrzymały także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia miały już przyznane prawo do tego świadczenia). Świadczenie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

DOSTĘP PREMIUM