Andrzej Duda skierował nowelizację Kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego. "To przedłużenie agonii tej ustawy"

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu w trybie prewencyjnym do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji Kodeksu karnego mającej wprowadzić zmiany w zakresie polityki karnej - poinformowała Kancelaria Prezydenta.
Zobacz wideo

Prezydent tak zdecydował ponieważ "tryb postępowania z nowelizacją Kodeksu karnego wzbudza poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego".

"Ustawa stanowi obszerną nowelizację wprowadzającą istotne zmiany w zakresie polityki karnej. W tym zakresie ustawa nie budzi wątpliwości Prezydenta RP, ponieważ zrozumiałe jest dążenie ustawodawcy do stanowienia prawa karnego odpowiadającego wymogom sprawiedliwości" - podkreślono w komunikacie KPRP.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu karnego, zaostrzający kary za niektóre przestępstwa, w tym pedofilskie, został złożony w Sejmie 14 maja. Sejm uchwalił nowelizację w ciągu dwóch dni. Szybkie tempo prac umożliwiła decyzja marszałka Sejmu o procedowaniu w trybie niekodeksowym. Zdaniem Kancelarii Sejmu było to zgodne z regulaminem Sejmu.

Wątpliwości prezydenta wzbudził także - jak dodano - jeden z przepisów nowelizacji definiujący pojęcie "osoby pełniącej funkcję publiczną". Zgodnie z tym przepisem osobą pełniącą funkcję publiczną jest m.in. "członek zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, prezes, dyrektor lub jego zastępca, prokurent, główny księgowy lub skarbnik w (...) spółce handlowej, w której udział Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub państwowej osoby prawnej przekracza łącznie albo w odniesieniu do każdego z tych podmiotów 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji; spółdzielni; organizacji krajowej".

Jak zaznaczono w komunikacie KPRP "z perspektywy zasady równości, należy poddać przepis ten kontroli w zakresie, w jakim różnicuje sytuację prawną osób (...) w zależności od tego, czy pełnią swoje funkcje w spółce handlowej, w której udział Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub państwowej osoby prawnej przekracza łącznie albo w odniesieniu do każdego z tych podmiotów 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji". "Z perspektywy zasady określoności prawa karnego zasadne jest też zbadanie pojęcia 'organizacja krajowa'" - czytamy.

- Pan prezydent nie skorzystał z okazji, by samodzielnie być strażnikiem konstytucji. Jeżeli mamy do czynienia z niekonstytucyjną co do trybu ustawą, to ona powinna zostać zawetowana. Skierowanie nowelizacji Kodeksu Karnego do Trybunału Konstytucyjnego to przedłużenie agonii tej ustawy. To oddanie rozstrzygnięcia w ręce organu, co do którego istnieją wątpliwości, czy osoby w nim zasiadające, są z punktu widzenia prawnego faktycznie sędziami Trybunału Konstytucyjnego - skomentował w TOK FM dr Mikołaj Małecki, autor bloga Dogmaty karnisty.

Krytyczne uwagi do planowanych zmian zgłosiła komisarz Rady Europy ds. Praw Człowieka Dunja Mijatović, która napisała w tej sprawie list do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Komisarz zwraca uwagę przede wszystkim na przepis mówiący o tym, że niektórym skazanym na dożywocie ma zostać odebrana możliwość warunkowego zwolnienia z więzienia. Jej zdaniem, jest to sprzeczne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Posłuchaj w Aplikacji TOK FM:

DOSTĘP PREMIUM