Sejm uchwalił ustawę w sprawie 500 plus dla niepełnosprawnych. Z nowym progiem dochodowym

Sejm uchwalił w piątek ustawę, która zakłada przyznanie świadczenia w kwocie 500 złotych osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Posłowie zmienili zakładany wcześniej próg dochodowy uprawniający do otrzymania dodatku.
Zobacz wideo

Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji głosowało 428 posłów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Posłowie przyjęli ustawę z poprawką zgłoszoną przez klub Kukiz'15. Dotyczyła ona podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do najniższej płacy krajowej. Oznacza to, że próg dochodowy uprawniający do przyznania świadczenia będzie wynosił 2200 złotych, a nie 1100 zł (jak planowano wcześniej). 

Od początku zgłoszenia tego pomysłu przedstawiciele opozycji mówili o tym, że wyznaczony próg dochodowy tak naprawdę pozbawia świadczenia tysięcy osób które naprawdę tego potrzebują. Podobne głosy było słychać ze strony osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Od początku swojego protestu apelowali, aby środki w wysokości 500 złotych były przydzielane bez względu na osiągany dochód - podobnie jak program 500 złotych na dziecko. 

Przyjęta w piątek ustawa wejdzie w życie 1 października bieżącego roku.

Kto dostanie "nowe" 500 plus?

O świadczenie w kwocie 500 złotych miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Aby otrzymać świadczenie, konieczne będzie złożenia wniosku do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

We wniosku trzeba będzie podać podstawowe informacje, tak jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL lub numer dowodu osobistego i adres. Należy także wskazać sposób wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty.

Do wniosku należy załączyć m.in. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (z wyjątkiem przypadku, gdy ten dokument jest już w posiadaniu organu właściwego).

Przedwyborcza obietnica

Wypłatę 500 zł dla osób niepełnosprawnych premier Mateusz Morawiecki obiecał przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W ubiegłym roku, przez 40 dni, osoby niepełnosprawne i ich rodzice protestowały w Sejmie i apelowały m.in. o tego typu świadczenie. Wnosiły im jednak, aby nie zawierało ono kryterium dochodowego i było - podobnie jak 500 zł na dziecko - wypłacane każdemu, bez względu na zarobki. 

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie:

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM