500 plus dla dorosłych osób niepełnosprawnych przyjęte. Sejm poparł poprawki Senatu

Sejm przyjął zmienioną ustawę o dodatkowym świadczeniu - do 500 złotych - dla dorosłych osób niepełnosprawnych.
Zobacz wideo

Dodatek będzie przysługiwał tylko tym niepełnosprawnym, których pozostałe świadczenia –włącznie z 500 plus –nie przekroczą 1600 złotych miesięcznie.

Przez cały dzień przed gmachem Senatu trwał protest niepełnosprawnych i ich opiekunów przeciwko kryterium finansowemu w świadczeniu. Demonstrujący oceniali tę propozycję jako krzywdzącą i poniżającą, a liderka protestu, Iwona Hartwich, dodawała, że czuje się oszukana przez prezesa PiS. 

Senat zmienił ustawę

W środę Senat zaproponował poprawki do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Za ustawą wraz z poprawkami PiS głosowało 59 senatorów, 8 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu. Senat odrzucił natomiast poprawki zgłaszane przez posłów opozycji.

Na godz. 18.30 zaplanowano w Sejmie posiedzenie komisji polityki społecznej i rodziny w sprawie rozpatrzenia poprawek Senatu. Głosowania nad poprawkami odbędą się prawdopodobnie jeszcze w środę wieczorem.

Poprawki zgłoszone przez senator PiS Bogusławę Orzechowską wprowadzają do ustawy zasadę "złotówka za złotówkę". Przewidują one, że świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało "w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie", przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.

Oznacza to, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (czyli 1100 zł) nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego.

W uzasadnieniu do poprawki Orzechowska wskazała, że w wyniku przyjęcia zaproponowanych zmian świadczeniem może zostać dodatkowo objętych ok. 56 tys. uprawnionych z ZUS z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z tytułu podniesienia progu dochodowego do 1600 zł, ok. 360 tys. osób w wieku 75 i więcej lat, pobierających dodatek pielęgnacyjny, które mogą wystąpić o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także ok. 31,4 tys. osób pobierających rentę socjalną w zbiegu z rentą rodzinną (w tym 12 tys. z innych organów emerytalno-rentowych niż ZUS).

W efekcie poprawek PiS łączny roczny koszt wprowadzenia świadczenia uzupełniającego to ok. 4,5 mld zł. O świadczenie będzie mogło ubiegać się ponad 800 tys. osób.

Senat odrzucił natomiast poprawki, jakie do ustawy zgłaszali posłowie opozycji. Przewidywały one m.in. coroczną waloryzację świadczenia, objęcie nim niepełnosprawnych osób małoletnich oraz uniezależnianie prawa do świadczenia uzupełniającego od wysokości już otrzymywanych świadczeń.

Przegłosowali przez pomyłkę

Sejm - w połowie lipca - przyjął ustawę przyznającą dodatek w wysokości 500 złotych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Rządowy projekt zakładał, że o wypłatę 500 złotych będą mogły wnioskować te osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub otrzymują świadczenia nieprzekraczające kwoty 1100 zł brutto. Ale podczas głosowania ponad 40 posłów PiS poparło poprawkę zgłoszoną przez opozycję, która zwiększała kryterium dochodowe umożliwiające uzyskanie dodatku z 1,1 tys. zł do 2,2 tys. zł oraz zakładała, że do tej kwoty nie byłby wliczany m.in. dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

Posłuchaj w Aplikacji TOK FM:

DOSTĘP PREMIUM