Jest wyrok TSUE w sprawie reformy PiS. Chodzi o sędziowskie emerytury

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie wprowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość reformy, która zmieniała zasady dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku.
Zobacz wideo

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał we wtorek, że przepisy dotyczące wieku przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów są niezgodne z prawem unijnym.

Trybunał w składzie Wielkiej Izby (15 sędziów) podkreślił, że polskie sądy powszechne mogą orzekać o kwestiach związanych z prawem Unii, a zatem powinny spełniać odpowiednie wymogi, aby zapewnić skuteczną ochronę prawną. Za kluczowe w tym kontekście uznane zostało zachowanie niezależności przez sądy.

"Niezależność wymaga, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, aby dany organ wypełniał swe zadania w pełni autonomicznie i w sposób bezstronny" - podkreślił TSUE.

Zdaniem sędziom TSUE, Polska uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego poprzez wprowadzenie odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn, a także poprzez przyznanie ministrowi sprawiedliwości uprawnienia do decydowania o przedłużaniu okresu czynnej służby sędziów. 

Przewodniczącym składu, który wydał orzeczenie był prezes Trybunału Koen Lenaerts, sędzią sprawozdawcą była sędzia Sacha Prechal. Wyrok TSUE odczytał polski sędzia Marek Safjan.

Wyrok TSUE i oświadczenie polskiego MSZ

Po ogłoszeniu wyroku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że "wyrok TSUE dotyczy stanu historycznego, który nie odzwierciedla obowiązujących obecnie przepisów". Polskie władze wycofały się bowiem z tych przepisów.  

"Polska nie kwestionuje obowiązku wykonywania wyroków TSUE, chociaż pozostaje przekonana, że kwestionowane przez Komisję Europejską zmiany nie naruszały niezawisłości sędziowskiej" - czytamy w oświadczeniu MSZ.

"Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie przedmiotem szczegółowej analizy. Wyrok dotyczy stanu historycznego, który nie odzwierciedla obowiązujących obecnie przepisów. Zarzuty Komisji Europejskiej zostały już wcześniej uwzględnione w drodze nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 12 kwietnia 2018 r." - napisano w oświadczeniu MSZ przekazanym we wtorek PAP.

Resort zaznaczył, że "zgodnie z dotychczasową praktyką KE powinna była wycofać skargę po wejściu w życie nowelizacji ustawy". "Brak wycofania skargi nie jest uzasadniony" - dodano.

Obniżenie wieku emerytalnego dla sędziów

Sprawa dotyczy ustawy o ustroju sądów powszechnych z lipca 2017 r.oku. Zgodnie z jej zapisami wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przed zmianami wiek emerytalny dla obu płci wynosił 67 lat.

Zdaniem Komisji Europejskiej regulacje te, przyznające ministrowi sprawiedliwości prawo do decydowania o tym, czy sędzia będzie miał przedłużoną możliwość orzekania, naruszały gwarancje niezawisłości sędziowskiej.

Polskie władze zmieniły przepisy, których dotyczy skarga, ale KE zdecydowała się na podtrzymanie zarzutów, bo jej zdaniem nie wszystkie problemy zostały rozwiązane, a waga sprawy jest tak duża, że jest wyraźny interes w jej rozstrzygnięciu.

Rzecznik TSUE: Polska naruszyła prawo UE

Rzecznik generalny TSUE Ewgeni Tanczew wskazał w wydanej 20 czerwca, niewiążącej TSUE opinii, że obniżając wiek przechodzenia w stan spoczynku sędziów i jednocześnie przyznając ministrowi sprawiedliwości prawo do przedłużania czynnej służby tych sędziów, Polska naruszyła prawo UE.

Jak argumentował, prawo Unii chroni sędziów przed usuwaniem z urzędu, a nieusuwalność sędziów stanowi jedną z podstawowych gwarancji niezawisłości sędziowskiej.

Rzecznik przyznał też rację Komisji, która w skardze przekonuje, że różnicując wiek spoczynku dla kobiet i mężczyzn Polska, naruszyła prawo UE.

Polska będzie musiała jak najszybciej zastosować się do wtorkowego wyroku TSUE. Mimo wycofania się przez władze w Warszawie z kwestionowanych przepisów, to do Komisji Europejskiej będzie należało sprawdzenie, czy orzeczenie zostało wykonane.

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo:

DOSTĘP PREMIUM