"Rażąca i oczywista obraza przepisów". Zarzuty 26 przewinień dyscyplinarnych dla przewodniczącego KRS

Przeciwko przewodniczącemu KRS, sędziemu Leszkowi Mazurowi wszczęto postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono mu zarzuty popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych.
Zobacz wideo

Sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie i jednocześnie przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Leszkowi Mazurowi, postawiono zarzuty z art. 107 par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegających na każdorazowo oczywistej i rażącej obrazie przepisów kodeksu postępowania cywilnego – art. 329 kpc poprzez sporządzanie uzasadnień do uprzednio wydanych orzeczeń z przekroczeniem ustawowego terminu i bez usprawiedliwienia jego uchybienia.

"Równocześnie z wydaniem tego postanowienia Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych zwrócił się do Prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji" - poinformował rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab.

Zarzuty te są uzupełnieniem komunikatów z 11 marca i z 22 października tego roku, w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w przedmiocie możliwej nieusprawiedliwionej nieterminowości w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń powierzonych do rozpoznania sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszkowi Mazurowi.

112 uzasadnień po terminie

O sprawie opóźnień w sporządzaniu uzasadnień wyroków przez sędziego Mazura kilka dni temu donosiły media, m.in. TVN. Powołując się na dane z Sądu Okręgowego w Częstochowie, w którym orzeka Leszek Mazur, podawano, że w latach 2015-2018 sędzia ten sporządził po terminie ustawowym 112 uzasadnień do wydanych przez siebie wyroków i tego nie usprawiedliwił. Była to - według mediów - co dziesiąta sprawa, w której orzekał.

Jak informowano 11 marca "zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędzia Przemysław Radzik podjął wstępne czynności wyjaśniające w celu weryfikacji informacji o możliwej nieterminowości sporządzania uzasadnień orzeczeń w sprawach powierzonych do rozpoznania sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszkowi Mazurowi".

W komunikacie wskazano wówczas, że w ramach tych czynności sędzia Radzik "zażądał szczegółowych danych, charakteryzujących pracę orzeczniczą sędziego Mazura począwszy od 2015 r., a w szczególności dochowywania terminu sporządzania uzasadnień, średniej liczby spraw w referacie oraz ewentualnych przypadków stwierdzenia przewlekłości postępowań w sprawach przydzielonych do referatu sędziego Mazura".

Jak się tłumaczył sędzia Mazur?

Sędzia Mazur, odnosząc się do doniesień mediów, wyjaśniał w marcu, że na opóźnienia w sporządzaniu przez niego uzasadnień orzeczeń wpływ miało m.in. pełnienie przez niego funkcji wizytatora w okręgu częstochowskim i utrzymywany w tym okresie wysoki wymiar orzekania. Zaznaczał też, że nie korzystał w tym czasie z pomocy asystenta sędziego. Zwrócił przy tym uwagę, że właśnie do obowiązków asystentów należy przede wszystkim przygotowywanie projektów uzasadnień w całości lub ich części. Dodawał również, że jako przewodniczący KRS musi wykonywać dodatkowe obowiązki związane z organizacją pracy Rady.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku sędzia ma dwa tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Przepis stanowi też, że w sprawie zawiłej w razie niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia w terminie prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony nie dłuższy niż trzydzieści dni.

Sędzia Leszek Mazur od 2004 r. orzeka w VI Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Częstochowie. W marcu ub.r. został wybrany przez Sejm do KRS. Natomiast od kwietnia 2018 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady.

Więcej o:

DOSTĘP PREMIUM

Komentarze (2)
Zarzuty 26 przewinień dyscyplinarnych dla przewodniczącego KRS Leszka Mazura
Zaloguj się
  • 2bxornot2b

    Oceniono 1 raz 1

    Sedzia schab to bardzo rodowe nazwisko tej esbeckiej bandy, ktora nie da sobie bruzdzic bo jako wladza zwierzchnia nad narodem i panstwem moze sadzic ale nie byc sadzona. System demokratyczny okazauje sie bezsilny wobec solidarnie skoryumpowanej bandy od interpretacji zapisow prawa. Mozliwe ze juz wkrotce historycy wskazujacy na przyczyny upadku cywilizacji lacinskiej wskaza alienacje sadownictwa jako glowne zrodlo konca tej przewspanialej negdys cywlizacji, wytyczajacej kierunki rozwoju swiata.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX