Kancelaria Sejmu odpowiedziała na wniosek sądu z Olsztyna. Odmawia publikacji list poparcia do KRS

Centrum Informacyjne Sejmu odniosło się do żądania Sądu Okręgowego w Olsztycznie dotyczącego przekazania list poparcia kandydatów do KRS. "Do sądów powszechnych nie należy kontrola prawidłowości przebiegu procedur parlamentarnych, w tym wyboru osób na stanowiska obsadzane przez Sejm" - stwierdzili urzędnicy.
Zobacz wideo

CIS przypomniało - w zamieszczonym na stronie internetowej komunikacie - że 26 listopada do Kancelarii Sejmu wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie, które nakazuje szefowi Kancelarii Sejmu przedstawić dokumenty dotyczące procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów: zgłoszeń oraz wykazów obywateli i wykazów sędziów popierających kandydatów na członków KRS oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów. Wnosił o to sędzia Paweł Juszczyszyn, któremu potem Ministerstwo Sprawiedliwości cofnęło delegację do olsztyńskiego Sądu Okręgowego.

"Należy zaznaczyć, że do sądów powszechnych nie należy kontrola prawidłowości przebiegu procedur parlamentarnych, w tym wyboru osób na stanowiska obsadzane przez Sejm. Postanowienie zostało wydane w związku z prowadzonym postępowaniem cywilnym pomiędzy dwoma niezależnymi od Kancelarii Sejmu podmiotami. Kancelaria Sejmu nie jest stroną postępowania prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. W treści postanowienia nie wskazano, jaki fakt istotny dla rozstrzygnięcia prowadzonej sprawy ma wynikać z dokumentacji dotyczącej procedury zgłaszania i wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa" - zaznaczyło CIS.

Podkreśliło, że dokumenty, których dotyczy postanowienie, zawierają dane osobowe (w tym numery PESEL, adresy zamieszkania i wzory podpisów) osób zgłaszających kandydatów na sędziów. "Powyższe dane były zbierane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem przez Sejm procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wszystkie dokumenty podlegające ujawnieniu na podstawie przepisów ustawy o KRS i Regulaminu Sejmu, zostały podane do publicznej wiadomości w Systemie Informacyjnym Sejmu" - zaznaczono w komunikacie.

"Kancelaria Sejmu, po dokonaniu analizy przesłanej korespondencji, podejmie działania uwzględniając obowiązujące prawo, w tym unijne i krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych" - zapewniło CIS.

Kancelaria Sejmu nie chce publikować list poparcia pod kandydatami do KRS zasłaniając się postanowieniem prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zobowiązał Kancelarię do powstrzymania się od ich ujawniania. Mimo, że wcześniej nakazał to Naczelny Sąd Administracyjny. Przypomnijmy, prezesem UODO od kwietnia tego roku jest Jan Nowak - wcześniej wieloletni działacz i radny Prawa i Sprawiedliwości.

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo:

DOSTĘP PREMIUM