Chciała bronić Warszawy przed LGBT. Teraz w rządzie zajmie się demografią

Mateusz Morawiecki powołał Barbarę Sochę na stanowisko pełnomocnika rządu ds. polityki demograficznej. Pełnomocniczka ma się zająć m.in. przygotowaniem strategii, której celem będzie zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny. Barbara Socha jest prezeską Stowarzyszenia Ruch 4 Marca, sprzeciwiającego się wprowadzaniu Deklaracji LGBT+.
Zobacz wideo

Pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej to nowe stanowisko - jego utworzenie zapowiedział w zeszłym tygodniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Wśród zadań pełnomocnika - jak wskazywał Dworczyk - będzie między innymi przygotowanie strategii demograficznej, której celem jest zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny. - To jest, można powiedzieć, kolejnym dowodem, jak bardzo polityka prorodzinna jest istotna z punktu widzenia naszej formacji - mówił szef KPRM.

Kim jest Barbara Socha?

O tym, że to właśnie Barbara Socha może zostać pełnomocniczką rządu ds. polityki demograficznej, pisał niedawno w WP Marcin Makowski. W przeszłości Socha była dyrektorem komunikacji, rzecznikiem i dyrektor ds. marketingu przemysłowego na Europę Środkowo-Wschodnią w IBM Polska.

Od półtora roku zajmowała się również projektami badawczymi w Fundacji Mama i Tata. Dała się poznać jako zdecydowana przeciwniczka ruchów LGBT. Kiedy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział wprowadzenie w stolicy Deklaracji LGBT+, Socha została prezesem Stowarzyszenia Ruch 4 Marca, którego celem była - jak czytamy na stronie - "obrona dzieci, urzędników publicznych i przedsiębiorców przed skutkami ewentualnego wprowadzania w życie wytycznych prezydenta Rafała Trzaskowskiego".

Barbara Socha wielokrotnie podkreślała, że Deklaracja LGBT "narusza zasady Konstytucji RP, przede wszystkim prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. 

Jej stowarzyszenie dąży do wycofania karty LGBT z Warszawy oraz do zapobiegania wprowadzaniu podobnych rozwiązań w innych miastach. "Ruch 4 Marca zaniepokojony jest wykluczeniem, a w konsekwencji heterofobią agendy politycznej lobby LGBT" - czytamy na stronie internetowej organizacji.

Przypomnijmy - Deklaracja LGBT została wprowadzona w Warszawie w marcu tego roku ze względu - jak mówiła wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska - na niepokojące sygnały dotyczące traktowania osób z tej społeczności. W karcie poruszane są sprawy ważne dla społeczności LGBT skupione wokół takich tematów jak bezpieczeństwo, edukacja, kultura, sport, administracja i praca. 

Czytaj więcej na temat Deklaracji LGBT>>>

Deklaracja ta stała się jednym z głównych tematów kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To właśnie przy okazji wprowadzania karty i zmian w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział: "My chcemy jasno powiedzieć: tu mówimy nie, a już w szczególności jeżeli chodzi o dzieci. Wara od naszych dzieci".

Czym w rządzie zajmie się Barbara Socha?

W Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie Rady Ministrów, w którym określono zadania pełnomocnika. Oprócz wcześniej wspomnianej strategii na rzecz zwiększania dzietności i promocji tradycyjnej rodziny, to również wdrażanie postanowień zawartych w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Demograficznej, opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na politykę demograficzną, promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej oraz inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi rodziny, w szczególności związanych z godzeniem rodzicielstwa i pracy zawodowej.

Pełnomocnik ma także przeprowadzać analizę i dokonywać oceny rozwiązań prawnych w zakresie wpływu na dzietność i rozwój rodziny, przeprowadzać analizę rozwiązań stosowanych w innych krajach, zlecać badania i ekspertyzy związane z przygotowaniem projektu Strategii, który ma przedłożyć Radzie Ministrów. Nowy pełnomocnik ma wykonywać swoje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów, niezbędnych do realizacji jego zadań.

Może on też występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska, a także podejmować współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań. Może on także powoływać zespoły eksperckie i doradcze związane z zakresem powierzonych mu zadań.

Pełnomocnik będzie przedstawiał Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski, wiążące się z zakresem jego działania, okresowe sprawozdania ze swojej działalności, a także informować prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

TOK FM PREMIUM