Orędzie marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego. "System sądownictwa wymaga reform, ale chyba nie takich, jakie są wdrażane przez ostatnie cztery lata"

- Zapewniam państwa, że nad ustawami sądowymi Senat będzie pracował najstaranniej, jak to jest możliwe, dbając o nienaruszalność konstytucyjnej zasady współpracy, ale i wzajemnej niezależności - podkreślił marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki.
Zobacz wideo

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki orędzie zaczął od łacińskiej maksymy "Alteri vivas oportet si tibi vis vivere", co w wolnym tłumaczeniu oznacza "na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy dla siebie". Według marszałka maksyma ta powinna być zawołaniem wszystkich działających w służbie publicznej. 

Marszałek poinformował o dotychczasowych pracach Senatu oraz odniósł się do - jak to określił - tzw. ustaw sądowych, którymi Izba Wyższa zajmie się na następnym posiedzeniu.

- Są one ważne dla sędziów, ale jeszcze ważniejsze dla każdego z nas, gdyż każdy chciałby być sądzony sprawiedliwie przez niezawisłego sędziego. Wiemy, że system sądownictwa wymaga reform, ale chyba nie takich, jakie są wdrażane przez ostatnie cztery lata. Dlatego zapewniam państwa, że nad ustawami sądowymi Senat będzie pracował najstaranniej, jak to jest możliwe, dbając o nienaruszalność konstytucyjnej zasady współpracy, ale i wzajemnej niezależności władzy sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej, gdyż jest to fundament demokratycznego ustroju państwa - mówił marszałek. 

Prof. Grodzki zwrócił także uwagę, że podczas zbliżających się świąt warto zadać sobie pytanie: "czy podziały w naszym narodzie, których doświadczamy obecnie, czemuś czy komuś służą? Czy przynoszą coś dobrego krajowi czy komukolwiek z nas?". - Odpowiedź brzmi jednoznacznie: nie. Czy może są przez kogoś inspirowane? Odpowiedź jest już mniej jednoznaczna. Możemy jedynie snuć podejrzenia. Przynoszą (one - red.) wiele szkód, a czasami potrafią ranić bardziej niż skalpel, zwłaszcza jeżeli są niepradziwe - stwierdził marszałek, podkreślając, że podzielony naród jest "łatwiejszym przeciwnikiem dla tych, którzy Polsce rzeczywiście źle życzą". Marszałek apelował, by spierać się dyskutując na argumenty, nie zaś atakując personalnie. 

Całego orędzia posłuchasz także wygodnie na komórce dzięki aplikacji TOK FM.

DOSTĘP PREMIUM