Wyższa akcyza na alkohol i wyroby tytoniowie już z podpisem prezydenta Dudy. Podobnie jak rozszerzenie "Małego ZUS-u"

Prezydent Andrzej Duda popisał nowelizację ustawy o akcyzie - podnoszącą o 10 proc. wysokość tego podatku w odniesieniu do napojów alkoholowych i produktów tytoniowych. Podpisał też nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która rozszerza tzw. Mały ZUS.
Zobacz wideo

O podpisaniu przez prezydenta Dudę wyżej wskazanych nowelizacji poinformowała w piątek w komunikacie jego kancelaria. 

O nowelizacji podnoszącej akcyzę biuro prezydenta napisało: "Uchwalona ustawa ma na celu realizację działań w obszarze podatków, dotyczy indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych".

Wyjaśniono, że zgodnie z nowelizacją stawki podatku akcyzowego będą wyższe o około 10 proc. w stosunku do dotychczas obowiązujących w odniesieniu do: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich.

Wyższa akcyza. Co się zmieni?

Jak szacuje resort finansów, wskutek podwyżki akcyzy np. półlitrowa butelka wódki może podrożeć o ok. 1,4 zł, a cena półlitrowej puszki piwa (o ekstrakcie 12 st. Plato) wzrosłaby o ok. 0,06 zł.

Wina o poj. 0,75 l mogą podrożeć o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł), a napoje fermentowane, np. wina owocowe o poj. 0,75 l - o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł). Natomiast tzw. wyroby pośrednie, np. wina porto o poj. 0,5 l, mogą zdrożeć o ok. 0,16 zł (z VAT-em ok. 0,20 zł).

Ministerstwo Finansów obliczyło, że podwyższenie akcyzy związane z wyrobami tytoniowymi może podnieść cenę paczki papierosów (20 szt.) przeciętnie o ok. 1,02 zł, a paczka tytoniu do palenia (50 g) będzie droższa o 1,69 zł. Cena cygar może wzrosnąć ok. 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł.

Z zakresu przewidzianej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry, czyli niskoalkoholowy napój z gruszek, o mocy nieprzekraczającej 5 proc. Jak zaznaczono, wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu - "w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa".

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rozszerzenie "Małego ZUS-u"

Jeśli chodzi zaś o ustawę rozszerzającą tzw. Mały ZUS, Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że celem tej nowelizacji jest rozszerzenie zakresu stosowania rozwiązań określanych mianem "Małego ZUS-u", które zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego ustawą z 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

"'Mały ZUS' był adresowany do przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczały 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzone zmiany stwarzają podstawy prawne do odprowadzania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, którzy osiągnęli w roku kalendarzowym przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wyższy niż 120 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do przedsiębiorców spełniających wskazane kryterium przychodowe podstawa wymiaru składek będzie uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru składek nie będzie mogła przekroczyć 60 proc. prognozowanego wynagrodzenia ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na dany rok kalendarzowy. Jednocześnie podstawa wymiaru składek nie będzie mogła być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

"Ustawa statuuje również szereg obowiązków o charakterze informacyjnym, a także wprowadza zmiany w zakresie sposobu opłacania składek. Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej dotyczą zakresu danych, jakie Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest zobowiązany przekazywać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych" - napisano.

Dodano, że w związku z koniecznością weryfikacji uprawnień do korzystania przez ubezpieczonego z "Małego ZUS-u", na Szefa KAS nałożono obowiązek przekazywania informacji na temat kwoty rocznego przychodu i rocznego dochodu z działalności gospodarczej, a także informacji o zmianie formy opodatkowania lub zmianie kwot rocznego przychodu i dochodu.

Ustawa wchodzi w życie 1 lutego 2020 roku.

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo:

TOK FM PREMIUM