Izba Dyscyplinarna SN zwróciła się do TK ws. wstrzymania posiedzenia trzech Izb. Sprawa ma związek z decyzją Małgorzaty Gersdorf

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego skierowała we wtorek pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i jednocześnie zwróciła się do TK o zabezpieczenie polegające na wstrzymaniu spraw dot. statusu sędziów SN, w tym przewidzianego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN - podał rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej.
Zobacz wideo

Sprawa ma związek z decyzją I prezes SN Małgorzaty Gersdorf, która w zeszłym tygodniu przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie.

Pytanie dotyczy tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami. Posiedzenie trzech Izb wyznaczone zostało na 23 stycznia.

Jak przekazał we wtorek rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej SN Piotr Falkowski "Sąd Najwyższy rozpoznając w postępowaniu kasacyjnym sprawę dyscyplinarną radcy prawnego postanowił zwrócić się do TK z dwoma pytaniami prawnymi".

Jak wyjaśnił Falkowski dotyczą one rozstrzygnięcia konstytucyjności przepisów Kodeksu postępowania karnego rozumianych w ten sposób, że "badanie, czy w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub czy sąd był nienależycie obsadzony, obejmuje badanie okoliczności prawidłowości powołania sędziego przez Prezydenta RP".

Jak poinformował ponadto zwrócono się do TK o udzielenie zabezpieczenia "poprzez wstrzymanie lub zawieszenie postępowań w sprawach podlegających rozpoznaniu przed SN i sądami powszechnymi dotyczących skuteczności czynności sędziów SN oraz statusu sędziego SN", w szczególności w sprawie przewidzianego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN - Karnej, Cywilnej i Pracy. Wystąpiono także o "wstrzymanie skuteczności uchwał, postanowień i zarządzeń wydanych w tego rodzaju sprawach do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez TK wtorkowych pytań prawnych.

Aplikacja TOK FM. Słuchaj i testuj przez dwa tygodnie.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM