Sędziowie odwołują rozprawy. Pierwsze skutki przełomowej uchwały Sądu Najwyższego

Wybrana przez nową KRS sędzia SN Małgorzata Manowska zdecydowała o odroczeniu zaplanowanych na piątek spraw. To nie jedyny przypadek odwołania zaplanowanych na dziś rozpraw.
Zobacz wideo

Wydana w czwartek uchwała Sądu Najwyższego, której nie uznaje ani minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ani rząd przynosi już pierwsze skutki. 

W Sądzie Najwyższym nie odbędą się dzisiaj rozprawy, w których mieli orzekać sędziowie powołani do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z rekomendacji nowej KRS. Sędzia Małgorzata Manowska, (z nominacji  nowej KRS), odroczyła w związku z nią zaplanowane na dzisiaj rozprawę. 

Uzasadniając swoją decyzję, sędzia Małgorzata Manowska stwierdziła, że sprawowanie wymiaru sprawiedliwości jest kwestią kardynalną i nie może odbywać się pod presją czasu.

Podobna decyzja została podjęta również w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach

Zastępca rzecznika zapowiada dyscyplinarki

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik od razu po ogłoszeniu uchwały SN zapowiedział, że "sędziowie kwestionujący legalność powołania innych sędziów będą ścigani dyscyplinarnie".

Z jego opinią nie zgadza się jednak rzecznik nowej KRS Maciej Mitera. "Jako sędzia i legalista mogę powiedzieć jasno: uchwała SN jest wiążąca, to jest zasada prawna" - powiedział w rozmowie z Onetem. Słowa rzecznika nowej KRS przeczą także opinii ministerstwa sprawiedliwości. Według resortu uchwała nie powoduje skutków prawnych oraz została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego

W czwartek (23 stycznia) Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie prawne prezes Małgorzaty Gersdorf, która poprosiła o zbadanie statusu sędziów powołanych przez nową, upolitycznią Krajową Radę Sądownictwa. Uznał, że sędziowie powołani przy udziale nowej KRS nie są uprawnieni do orzekania, ale jednocześnie ogłosił, że uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

To oznacza, że dotychczasowe orzeczenia wydane przez sędziów powołanych z udziałem nowej KRS pozostają w mocy. Sędziowie ci mogą również dokończyć toczące się procesy i zakończyć je wyrokami. Wyjątkiem jest Izba Dyscyplinarna SN - w tym przypadku uchwała dotyczy wszystkich jej orzeczeń. 

Aplikacja TOK FM. Słuchaj i testuj przez dwa tygodnie.

TOK FM PREMIUM