Prezydent: Wstrzymuję się z nominacjami sędziowskimi do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez TK

Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez TK postępowania przed organami, które są w tym sporze, są zawieszone. Podjąłem decyzję, aby wstrzymać się z nominacjami sędziowskimi do czasu rozstrzygnięcia sporu przez TK - oświadczył w czwartek prezydent Andrzej Duda.
Zobacz wideo

Prezydent Duda podkreślił w Polsat News, że zdecydował tak, powołując się na art. 86 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Art. 86 ust. 1 tej ustawy mówi, że wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.

- Ja podejmuję taką decyzję, aby wstrzymać się przed nominacjami sędziowskimi do czasu rozstrzygnięcia sporu przez TK - oświadczył Andrzej Duda.

Prezydent był też pytany, czy po środowym spotkaniu z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych podpisze nowelę ustaw sądowych, rozszerzającą odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Odpowiedział, że "decyzja w tej sprawie zapadnie w przewidzianym do tego konstytucyjnym terminie, czyli w terminie 21 dni" od momentu otrzymania ustawy.

- Nie mam wątpliwości, że w tej ustawie jest wiele rozwiązań, które są systemowo po prostu potrzebne - dodał.

25 lutego Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem i Sądem Najwyższym oraz pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów.

Wniosek Elżbiety Witek został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w przeddzień posiedzenia trzech izb SN, zainicjowanego pytaniem I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. W pytaniu tym chodziło o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie SN dotyczących udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie i statusu takich sędziów.

TK w wydanym we wtorek postanowieniu zdecydował, że do czasu rozstrzygnięcia ws. sporu kompetencyjnego wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia, począwszy od dnia jej wydania. TK wstrzymał także czasowo możliwość wydawania przez Sąd Najwyższy uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym m.in. kompetencji do pełnienia urzędu przez sędziego, którego powołał prezydent na wniosek KRS.

Zgodnie z uchwałą trzech izb Sądu Najwyższego, nienależyta obsada SN, sądu powszechnego i wojskowego jest wtedy, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. W sądzie powszechnym lub wojskowym - zgodnie z uchwałą - nienależyta obsada sądu może być stwierdzona tylko wtedy, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy osoba wyłoniona przez obecną KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności. Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN; uchwała ma zastosowanie bez względu na datę ich wydania.

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo:

DOSTĘP PREMIUM