Senat odrzucił ustawę dającą miliardy złotych mediom publicznym

Senat odrzucił zmianę ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, które przyznawały mediom publicznym 2 mld złotych rekompensaty.
Zobacz wideo

Za odrzuceniem ustawy głosowało 51 senatorów. Przeciwko - 45, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Teraz ustawa wróci do Sejmu i to on zdecyduje o jej dalszych losach. Posłowie - bezwzględną większością głosów - mogą odrzucić uchwałę Senatu dotyczącą odrzucenia projektu. Wówczas ustawa zakładająca wsparcie dla mediów publicznych trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. W przeciwnym razie - nowelizacja upadnie.

Wpadka opozycji w Sejmie

Projekt zakłada przekazanie na rzecz mediów publicznych dotacji w wysokości prawie 2 mld złotych - tytułem rekompensaty za ulgi abonamentowe. Sejm przyjął go 9 stycznia. Opozycja próbowała wówczas zerwać kworum, ale bezskutecznie. Dwie posłanki Koalicji Obywatelskiej (Małgorzata Tracz i Iwona Śledzińska-Katarasińska) nie wyjęły swoich kart, przez co w głosowaniu brało udział 230 posłów - czyli dokładnie połowa spośród wszystkich 460. 

Prace nad ustawą przyznającą blisko 2 mld złotych mediom publicznym w Senacie były bardzo burzliwe. Do ostrej wymiany zdań między senatorami opozycji a prezesem TVP Jackiem Kurskim doszło na przykład na posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Opozycja krytykowała Kurskiego m.in. za nieprzestrzeganie standardów dziennikarskich w programach informacyjnych i publicystycznych Telewizji Polskiej. Wypominała mu także zwalnianie lub zmuszanie do odejścia dziennikarzy na przełomie 2015 i 2016 roku. Prezes TVP bronił się i zdecydowanie nie zgadzał ze stwierdzeniem, że telewizja publiczna uprawia propagandę.

>> Czytaj więcej: Starcie Jacka Kurskiego z Bogdanem Borusewiczem. Poszło o TVP i Pawła Adamowicza

Rekompensaty dla mediów publicznych

Odrzucony przez Senat projekt zakłada dokładnie, że: "W roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2020 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, powiększoną o niewypłaconą w 2019 r. część rekompensaty z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 wpływów abonamentowych, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej".

Analogiczny mechanizm, bazujący na emisji skarbowych papierów wartościowych zastosowano też w 2019 roku, wprowadzając rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018-2019 opłat abonamentowych z tytułu zwolnień. Media publiczne dostały wtedy z budżetu 1,26 mld.

TOK FM PREMIUM