UODO zabiera głos w sprawie list KRS: Postanowienie o wstrzymaniu publikacji nadal obowiązuje

Postanowienie o wstrzymaniu udostępnienia tzw. list poparcia do KRS pozostaje w mocy - informuje rzecznik Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I podkreśla, że Kancelaria Sejmu jest zobowiązana do ograniczenia przetwarzania danych osobowych sędziów, którzy poparli kandydatów do KRS.
Zobacz wideo Rzecznik KRS Maciej Mitera

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała w środę, że Kancelaria Sejmu rozpocznie procedurę ujawniania list poparcia kandydatów do KRS, kiedy pojawi się pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie jawności tych list. Chodzi o orzeczenie WSA w Warszawie z 24 stycznia, w którym uchylił on postanowienia prezesa UODO, wstrzymujące upublicznienie przez Kancelarię Sejmu podpisów pod listami poparcia kandydatów do KRS. Uzasadnienie tego wyroku nie zostało jeszcze sporządzone.

Rzecznik UODO pytany w środę przez PAP, czy prezes tego urzędu złoży kasację od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego powiedział, że decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po analizie pisemnego uzasadnienia wyroku WSA.

- Do czasu jego uprawomocnienia się, postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 lipca 2019 roku w przedmiocie ograniczenia przetwarzania danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, pozostaje w mocy. Tym samym zobowiązuje Kancelarię Sejmu do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wskazując dopuszczalny zakres tego przetwarzania - zaznaczył Adam Sanocki, rzecznik prasowy UODO.

Styczniowy wyrok WSA wydany został w związku ze skargami, które wpłynęły do niego w sierpniu i wrześniu 2019 roku. Jak dowiedziała się w środę PAP w warszawskim sądzie administracyjnym, uzasadnienie wyroku WSA nie zostało jeszcze sporządzone. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzasadnienie powinno być w tym przypadku sporządzone w terminie 14 dni od publikacji orzeczenia.

Sprawa jawności list poparcia kandydatów do KRS i udostępnienia wykazu nazwisk osób ich popierających wzbudzała od początku kontrowersje m.in. wśród sędziów i polityków. Do Kancelarii Sejmu były składane wnioski m.in. polityków i organizacji społecznych o udostępnienie informacji o imionach, nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS. Szef Kancelarii Sejmu odmawiał udostępnienia tych danych.

Batalia o ujawnienie list poparcia do KRS

O udostępnienie załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS wystąpiła m.in. posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. Gdy Kancelaria Sejmu odmówiła, posłanka zaskarżyła tę decyzję do WSA. Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który pod koniec czerwca ub. roku orzekł, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy osób popierających kandydatów do KRS. Listy te jednak nie zostały ujawnione na skutek postanowienia prezesa UODO z 30 lipca, które zobowiązało Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia tych wykazów.

Wskazano, że postanowienie ma charakter tymczasowy i zakazuje udostępniania danych do czasu wydania przez prezesa UODO decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Listę sędziów podpisanych pod kandydatami do Krajowej Rady Sądownictwa ujawnił w środę portal wPolityce.pl. Na dostępnej na portalu liście znalazło się ponad 360 nazwisk. Portal nie wyszczególnił jednak, kto jest podpisany, pod którym kandydatem do KRS. Kilka dni wcześniej jedną z sędziowskich list poparcia - dla Teresy Kurcyusz-Furmanik z Gliwic - ujawniła "Gazeta Wyborcza". 

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo:

DOSTĘP PREMIUM