Marian Banaś wysłał list do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Oburza się na działania CBA i prokuratury

Szef Najwyżej Izby Kontroli wysyła list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. To po tym jak funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli dziś do mieszkań prezesa NIK oraz jego córki, a także próbowali wejść do siedziby Izby.
Zobacz wideo

Marian Banaś napisał w liście, że takie działanie organów ścigania jest bez precedensu, ponieważ oznacza możliwość naruszenia niezależności konstytucyjnego, naczelnego organu kontroli państwowej.

"W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wykonując postanowienie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Białymstoku z dnia 14 lutego 2020, dokonali przeszukania mojego mieszkania, a także mieszkań, w których przebywały moja żona i córka oraz pokoju hotelowego, w którym przebywał mój syn. Następnie podjęli próbę przeszukania gabinetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli mimo oświadczenia, że nie znajdują się tam żadne dokumenty wymienione w postanowieniu prokuratora" – napisał Banaś.

Podkreślił, że "takie działanie organów ścigania jest bez precedensu, bowiem oznacza możliwość naruszenia niezależności konstytucyjnego, naczelnego organu kontroli państwowej. "Stanowczo sprzeciwiam się takim działaniom, zwłaszcza że poinformowałem funkcjonariuszy CBA o treści opinii Biura Analiz Sejmowych, z której jednoznacznie wynika, iż wobec osoby, której przysługuje immunitet nie wolno podejmować tego rodzaju czynności" – zaznaczył.

Sprawa niezwiązana z działalnością NIK

Banaś zwrócił się do marszałek Sejmu o "podjęcie stosownych działań w tej sprawie". Zapewnił też, że jego intencją nie jest utrudnianie postępowania.

"Wszystkie materiały dowodowe istotne z punktu widzenia śledztwa przekazałem organom ścigania. Ponadto były one w dyspozycji funkcjonariuszy CBA prowadzących postępowanie kontrolne" – napisał.

Zwrócił też uwagę, że czynności procesowe dotyczą sprawy, która nie jest bezpośrednio związana z działalnością Najwyższej Izby Kontroli. "Zatem przeszukanie pomieszczeń instytucji publicznej uważam za pozbawione podstaw faktycznych i prawnych" – podkreślił.

List Mariana Banasia do Elżbiety WitekList Mariana Banasia do Elżbiety Witek tokfm.pl

List Mariana Banasia do Elżbiety WitekList Mariana Banasia do Elżbiety Witek tokfm.pl


Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła z kolei kontrolę w Prokuraturze Krajowej. Jednak jak informują przedstawiciele NIK-u działania te były już planowane wcześniej.

Zdaniem posłanki PO Izabeli Leszczyny kroki Mariana Banasia są "śmieszne". - Przecież dla tej władzy naruszenie konstytucji to standard. Sam Banaś był przez lata w rządzie, który notorycznie łamał ustawę zasadniczą. Takie odwołania są śmieszne - powiedziała Leszczyzna.

Mieszkanie Banasia przeszukane

W środę na zlecenie prokuratury w Białymstoku funkcjonariusze CBA przeprowadzili przeszukania na potrzeby śledztwa dotyczącego m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Banasia. Według informacji Onetu przeszukano mieszkania prezesa w Warszawie i w Krakowie oraz krakowskie mieszkanie jego córki. Po południu CBA weszło także do siedziby NIK.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM