Sejm przyjął zmiany w regulaminie izby. Będzie można obradować i głosować zdalnie

Na posiedzeniu w nadzwyczajnych warunkach posłowie zaakceptowali zmiany w regulaminie Sejmu, które pozwolą im na zdalną pracę. Przeciwko opowiadała się między innymi Koalicja Obywatelska, która obawia się, że przepisy są sformułowane zbyt szeroko.
Zobacz wideo

"Za" przyjęciem nowego regulaminu było 250 posłów, przeciw 104, a 14 wstrzymało się od głosu. Przyjęte przez Sejm zmiany umożliwiają prowadzenie posiedzenia i głosowanie "z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej". Mogą one być zastosowane w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, wojennego lub klęski żywiołowej, ale także stanu epidemii.

Posłowie jednomyślnie poparli poprawkę Lewicy, by z warunków ogłoszenia obrad zdalnych wykreślić stan zagrożenia epidemicznego. Przyjęto też poprawkę PSL-Kukiz15, by ta zmiana regulaminu obowiązywała tylko do 30 czerwca 2020 roku.

W myśl zmian w regulaminie o przyjęciu trybu zdalnych obrad ma decydować marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Kancelaria Sejmu ma zapewnić wszystkim posłom dostęp do środków elektronicznych. Wzór i tryb wniosku w tej sprawie marszałek ma określić w zarządzeniu - zakłada to druga przyjęta przez Sejm poprawka Lewicy.

Posłowie będą mogli potwierdzać swoją obecność przez zalogowanie się w systemie. Wystąpienia posłów mają być ograniczone czasowo, w zależności od typu do 3, 5 lub 15 minut (wystąpienie w imieniu klubu). W debacie nad daną sprawą poseł będzie mógł zabrać głos tylko raz.

Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej będą też mogły odbywać się posiedzenia Prezydium Sejmu, Konwentu Seniorów, komisji i podkomisji. Urzędowym zapisem posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji będzie "zapis audiowizualny".

Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem podjęcia. Ponieważ jest to uchwała, nie podlega trybowi ustawodawczemu i nie musi trafić do Senatu i podpisu prezydenta.

Posiedzenie w trybie nadzwyczajnym

Czwartkowe posiedzenie Sejmu odbyło się w trybie nadzwyczajnym. Na sali plenarnej znalazło się między wyłącznie dla 41 posłów, reprezentantów wszystkich klubów. Pozostałych polityków podzielono na mniejsze grupy i rozdzielono między 11 innych sal. Posłowie otrzymali maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji. 

Samo głosowanie kilkunastu poprawek i całości zmian w regulaminie zajęły posłom ponad 2 godziny. 

>> Relację z czwartkowego posiedzenia Sejmu znajdziesz tutaj << 

Po godz. 19 marszałek Sejmu Elżbieta Witek przerwała obrady Izby, które zostaną wznowione w piątek między godz. 11 a 13. Sejm zajmie się wówczas rządowym projektem tzw. tarczy antykryzysowej.

Posłuchaj w Aplikacji TOK FM:

TOK FM PREMIUM