Projekt PiS ws. głosowania w wyborach prezydenckich. Jakie zmiany wprowadza?

Sejm przyjął projekt PiS w sprawie przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Polsce jedynie w formie głosowania korespondencyjnego. Jakie zmiany w kwestii organizacji wyborów wprowadziła partia rządząca?
Zobacz wideo

Sejmowa większość przyjęła w poniedziałek (6 kwietnia) projekt PiS ws. szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Jakie zmiany przeforsowała partia rządząca?

Sejm przegłosował zmiany ws. wyborów prezydenckich. Jakie zmiany zostały przyjęte?

  1. Po pierwsze ustawa stanowi, że wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone jedynie w formie głosowania korespondencyjnego. W ten sposób przeprowadzona ma być zarówno pierwsza tura wyborów prezydenckich, jak i ewentualna druga. 
  2. Wyborca głosujący w wyborach prezydenckich nie będzie musiał składać  wniosku o skorzystanie z możliwości głosowania korespondencyjnego.
  3. Głosowanie ma odbyć się bez przerwy od godziny 6.00 do godziny 20.00.
  4. W tych godzinach wyborcy - samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby - będą musieli umieścić kopertę zwrotną (z kartą do głosowania oraz podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu) w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieją w spisie wyborców.
  5. Zgodnie z ustawą, operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych - w terminie przypadającym od 7 dni do dnia przypadającego przez dniem wyborów - doręczy pakiet wyborczy bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy lub na adres wskazany w spisie wyborców.
  6. Szczegółowy tryb doręczania pakietów wyborczych, odbierania kopert zwrotnych, dostarczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych, odbioru pakietów wyborczych lub kopert zwrotnych w przypadku umieszczenia ich w skrzynce na zwroty określa minister właściwy do spraw aktywów państwowych z ministrem właściwym do spraw zdrowia
  7. W wyborach prezydenckich w 2020 r. w każdej gminie - zamiast obwodowych komisji wyborczych - tworzy się gminną obwodową komisję wyborczą właściwą dla wszystkich obwodów utworzonych na obszarze danej gminy. W Warszawie, gminną obwodową komisję wyborczą tworzy się odrębnie dla każdej dzielnicy.
  8. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca przebywający za granicą zgłasza właściwemu konsulowi do 14 dnia przed dniem wyborów.
  9. Kara pozbawienia wolności do lat trzech będzie grozić osobie, która kradnie kartę do głosowania lub oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Tej samej karze podlega osoba, która umieszcza w skrzynce pocztowej przygotowanej do umieszczenia koperty zwrotnej przerobioną lub podrobioną kartę do głosowania lub oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
  10. Dopisanie do spisu wyborców  następuje na wniosek wyborcy wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w dniu wejścia w życie ustawy. 

Co ważne, nowe przepisy umożliwiają też marszałkowi Sejmu zmianę terminu wyborów. 

Z zapisów popartych przez Zjednoczoną Prawicę (PiS, Porozumienie Jarosława Gowina, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry) wynika, że: w stanie epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Nowy termin wyborów prezydenta określony przez marszałka Sejmu musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenta określonym w konstytucji.

Konstytucja stanowi, że wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. 100 dni przed upływem kadencji prezydenta wypada we wtorek 28 kwietnia 2020 r., 75 dni przed upływem kadencji to sobota 23 maja. Oznacza to, że wybory prezydenckie mogą odbyć się w jedną z niedziel maja: 3, 10, 17.

Posłuchaj w aplikacji TOK FM.

TOK FM PREMIUM