Episkopat zajmuje oficjalne stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich

Z apelem do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko, dotyczące wyborów prezydenckich - zwróciła się w we wtorek Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.
Zobacz wideo

W apelu przekazanym PAP przez biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski, biskupi zaznaczają, że Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych sporach na temat formy, czy terminu wyborów, a tym bardziej, by opowiadać się za tym lub innym rozwiązaniem. "Misją Kościoła w takiej sytuacji jest jednak zawsze, pełne życzliwości, przypominanie o szczególnej, moralnej i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego" - czytamy w apelu Rady Stałej KEP.

Biskupi piszą m.in: "Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie władz państwowych i samorządowych. Życzymy odpowiedzialnym za rządy naszym państwem, aby potrafili opracować i wdrożyć najodpowiedniejsze mechanizmy w celu rychłego pokonania epidemii. Przypominamy, że racją istnienia każdej władzy jest troska o dobro wspólne, które obejmuje 'całokształt takich warunków życia społecznego, w jakich ludzie mogą pełniej i szybciej osiągnąć swą własną doskonałość' (Jan XXIII, Mater et Magistra)".

Kościół apeluje o dialog

Rada Stała KEP prosi w apelu odpowiedzialnych za Polskę o to, "aby w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych wyborów".

Biskupi proszą też, aby "kierując się najlepszą wolą, w swoich działaniach szukali dobra wspólnego, którego wyrazem jest dziś zarówno życie, zdrowie oraz społeczny byt Polaków, jak i szerokie społeczne zaufanie do wspólnie wypracowanych przez lata procedur wyborczych demokratycznego państwa". Podkreślają w nim również, że "w tej trudnej sytuacji, jaką przeżywamy, powinniśmy dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie - mimo różnic - kultury solidarności, także w sferze polityki".

Biskupi wskazują również, że w procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urząd prezydenta należy wziąć pod uwagę w szczególny sposób "prawość moralną, miłość ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami".

Rada Stała KEP przypomina też, że w sytuacji pandemii najważniejsza jest troska o każdego człowieka, o jego zdrowie i życie, poczynając od osób najbardziej poszkodowanych, zarażonych, przeżywających kwarantannę, ogarniętych lękiem o przyszłość swoją i swoich najbliższych.

Na razie nie ma pewności ani co do terminu, ani co do formy wyborów prezydenckich. Zgodnie z decyzją marszałka Sejmu Elżbiety Witek - powinny odbyć się 10 maja. Na początku kwietnia Sejm przyjął ustawę, która zakłada, że odbyłyby się one w całości drogą korespondencyjną. Nad dokumentem pracuje obecnie Senat, który zapowiedział, że wykorzysta do tego pełne przysługujące mu 30 dni, czyli prace skończą się najpewniej na początku maja. 

Posłuchaj w Aplikacji TOK FM:

TOK FM PREMIUM