Komisja Europejska uruchamia procedurę wobec Polski w związku z "ustawą kagańcową"

Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w związku z ustawą dotyczącą dyscyplinowania sędziów, określaną mianem ustawy kagańcowej. Zdaniem KE uchwalone w grudniu przepisy podważają niezależność polskich sędziów i są sprzeczne z zasadą nadrzędności prawa UE. Polska dostała dwa miesiące na odpowiedź.
Zobacz wideo

Procedura ta może za kilka miesięcy doprowadzić do skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli wcześniej w ramach dialogu KE z polskim rządem problem nie zostanie rozwiązany.

Procedura przeciwnaruszeniowa w związku z "ustawą kagańcową"

- Państwa członkowskie mogą reformować swój wymiar sprawiedliwości, ale muszą to robić bez łamania unijnych traktatów. Wszczęliśmy dziś postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, bo są do tego mocne podstawy prawne. Istnieje wyraźne ryzyko, że przepisy dotyczące systemu dyscyplinarnego wobec sędziów mogą być wykorzystane między innymi do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych - oświadczyła wiceszefowa KE Viera Jourova.

Sprawa dotyczy ustawy, która weszła w życie w lutym, a która - ze względu na swoje zapisy - zyskała miano ustawy kagańcowej. Uchwalona 20 grudnia 2019 roku nowelizacja wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów m.in. za kwestionowanie skuteczności powołania sędziego z rekomendacji nowej KRS oraz działalność publiczną, której zdaniem ustawodawcy nie da się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Komisja oceniła, że regulacje te uniemożliwiają sądom bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE, które chronią niezależność sądownictwa. Skrytykowane zostało też ustawowe blokowanie składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości w tej kwestii. 

KE dała polskim władzom dwa miesiące na odpowiedź na jej zastrzeżenia. Jeśli nie dojdzie do usunięcia uchybienia, wówczas za kilka miesięcy sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM