Projekt PiS: zbrodnie komunistyczne nadal będą ścigane po 31 lipca

Zbrodnie komunistyczne nadal będą ścigane po 31 lipca tego roku - zakłada projekt noweli ustawy o IPN autorstwa PiS. Ma to dotyczyć postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.
Zobacz wideo

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt w Sejmie w środę, natomiast jego elektroniczna wersja pojawiła się w piątek rano.

Obecnie, zgodnie z art. 4 ust. 1a ustawy o IPN, bieg terminu przedawnienia zbrodni komunistycznych, niebędących zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości (które się nie przedawniają), rozpoczyna się od dnia 1 sierpnia 1990 r. Karalność tych zbrodni ustaje po 40 latach, gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, oraz po 30 latach, gdy czyn stanowi inną zbrodnię komunistyczną.

Projekt PiS zakłada uchylenie tego przepisu. Zgodnie z propozycją posłów PiS do postępowań, do których miał zastosowanie art. 4 ust. 1a ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowelizacji.

Ustawa miałaby wejść w życie 31 lipca.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że "1 sierpnia 2020 r. nastąpi przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych, które nie stanowią zbrodni zabójstwa lub zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości". "Aby uniknąć przedawnienia karalności takich czynów, konieczna jest zmiana przepisu art. 4 ust. 1a ustawy zmienianej w niniejszym projekcie ustawy" - dodano. "Preambuła do Konstytucji RP stanowi, że obywatele przyjęli ją +pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane+. Na ustawodawcy spoczywa prawny obowiązek zapewnienia organom państwa możliwości ścigania zbrodni komunistycznych oraz sądom sprawiedliwego ich osądzenia" - wskazali autorzy projektu.

DOSTĘP PREMIUM