Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności dla Ziobry i dla Kamińskiego

Sejm głosował dziś nad dwoma wnioskami o wotum nieufności złożonymi w czerwcu przez posłów KO. Jeden z nich dotyczył ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a drugi ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Oba zostały odrzucone.
Zobacz wideo

Sejm odrzucił w środę wieczorem wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek został złożony 10 czerwca przez posłów KO. Ich zdaniem działania ministra prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości.

Za przyjęciem wniosku głosowało 217 posłów, 232 było przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Na wtorkowym posiedzeniu sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zaopiniowała wniosek negatywnie.

Jak podkreślali posłowie KO, wniosek jest "wyrazem sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez Zbigniewa Ziobro, których celem jest upolitycznienie i podporządkowanie władzy wykonawczej wymiaru sprawiedliwości w Polsce".

Zdaniem posłów, działania te prowadzą do "obniżenia rangi Polski poza granicami kraju". Według wnioskodawców Polska postrzegana jest coraz częściej "jako państwo niepraworządne, niedemokratyczne, naruszające podstawowe zasady i normy, stawiane w jednym rzędzie obok państw autorytarnych takich jak Rosja czy Białoruś".

Jako jeden z przykładów "niewydolność" prokuratury posłowie KO wskazali zakup przez Ministerstwo Zdrowia maseczek ze sfałszowanymi certyfikatami jakości. "Nie wiadomo, co prokuratura zrobiła, aby ustalić winnych zaniedbań po stronie Ministerstwa Zdrowia - czy przesłuchano świadków, zabezpieczono dokumentację, zażądano opinii biegłych lub przeprowadzono inne czynności zmierzające do zabezpieczenia dowodów w opisywanej sprawie" - napisano we wniosku.

Wniosek o wotum nieufności dla Kamińskiego

Sejm odrzucił również wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.  Za przyjęciem wniosku głosowało 216 posłów, 233 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Mariusz Kamińskiego został złożony przez posłów Koalicji Obywatelskiej w czerwcu. Posłowie we wniosku napisali, że jest on wyrazem sprzeciwu wobec działań i zaniechań Mariusza Kamińskiego w koordynowanym przez niego dziale administracji rządowej.

"Zaangażowanie służb podległych ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu w brutalne zwalczanie protestów obywateli oraz legalnej przeciwstawiającej się łamaniu zasad demokratycznego państwa prawa opozycji, stanowi główną aktywność ministra mającego być gwarantem bezpieczeństwa polskich obywateli" - wskazali posłowie we wniosku o wrażenie wotum nieufności.

DOSTĘP PREMIUM